Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 10 N Местоположение на контроли и портове Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и портовете, показани на следващите страници. ! Външният вид на вашия компютър може да се различава от този, показан на илюстрациите в това ръководство, поради разлики в спецификациите. Той може да се различава и в някои държави или области.

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 11 N Отпред A Вграден микрофон (моно) B Индикатор на вградена MOTION EYE камера (стр. 16) C Вградена MOTION EYE камера (стр. 39) D LCD екран (стр. 113) E Вградени високоговорители (стерео) F Цифрова клавиатура * Използвайте цифровата клавиатура, за да въвеждате числа или да извършвате основни математически изчисления. G Клавиатура (стр. 32) H Бутон наляво (стр. 34) I Бутон надясно (стр. 34) J Тъчпад (стр. 34) K Жак за слушалки (стр. 75) L Жак за микрофон (стр. 84) * Само на избрани модели.