Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Възстановяване n132 N Как мога да проверя обема на дела за възстановяване? Вграденото устройство за съхранение съдържа дела за възстановяване, където се съхраняват данните за възстановяване на системата. За да проверите обема на дела за възстановяване, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, щракнете с десен бутон върху Компютър и изберете Управление. 2 Щракнете върху Управление на дисковете в Съхраняване в левия прозорец. Обемът на дела за възстановяване и общият обем на устройството C са показани в реда Диск 0 в централния прозорец.

Отстраняване на неизправности > Батерия n133 N Батерия Как да проверя състоянието на зареждане на батерията? С помощта на индикатора за зареждане на батерията можете да проверите нейното състояние. За допълнителна информация вж. Зареждане на батерията (стр. 22). Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа? Когато компютърът е свързан към контакта чрез променливотоковия адаптер, той използва ток от електрическата мрежа, дори ако батерията е поставена. Кога трябва да презаредя батерията? Презаредете батерията, когато: ❑ Батерията свършва и индикаторите за заряд и захранване мигат. ❑ Когато не сте използвали батерията продължително време. Кога трябва да сменя батерията? Когато краят на живота на батерията наближава, се показва съобщение, което ви подканя да смените батерията. Можете да проверите капацитета за заряд на батерията с помощта на функцията Battery във VAIO Control Center. Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла? Не, за батерията е нормално да е топла, когато компютърът се захранва от нея.