Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Bluetooth технология n144 N Какво трябва да правя, ако не чувам звук от слушалките или аудио/видео контролера? Проверете SCMS-T настройките. Ако вашите слушалки или аудио/видео контролерът не поддържа защита на съдържанието на SCMS-T, трябва да свържете устройството, като използвате разширения профил на аудио разпространение (A2DP). Изпълнете следните стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 С десния бутон на мишката щракнете върху устройството, което искате да свържете чрез използване на A2DP, след което изберете Control. 3 Щракнете върху SCMS-T Settings. 4 Щракнете, за да махнете отметката на Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection. Какво да направя, ако иконата на Bluetooth не се показва в лентата на задачите? ❑ ❑ Уверете се, че превключвателят до Bluetooth е зададен на On в прозореца VAIO Smart Network. За да покажете иконата на Bluetooth в лентата на задачите, следвайте стъпките: 1 Щракнете върху Старт и Устройства и принтери. 2 Щракнете с десния бутон върху иконата на Bluetooth устройството и щракнете върху Bluetooth настройки. 3 Щракнете върху раздела Опции и поставете отметка в квадратчето Показвай иконата на Bluetooth в областта за уведомяване.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n145 N Оптични дискове Защо компютърът блокира, когато се опитам да прочета диск? Дискът, който компютърът се опитва да прочете, може да е замърсен или повреден. Изпълнете следните стъпки: 1 Натиснете клавишите Ctrl + Alt + Delete, щракнете върху стрелката до бутона Изключване, а след това върху Рестартиране, за да рестартирате компютъра. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl + Alt + Delete може да доведе до загуба на незаписаните данни. 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство. 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. Дискове (стр. 110) за инструкции. Какво да правя, ако тавата на устройството не се отваря? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че компютърът е включен. Натиснете бутона за изваждане на устройството. Ако бутонът за изваждане на устройството не работи, щракнете върху бутона Старт, изберете Компютър, щракнете с десния бутон върху иконата на оптичното дисково устройство, след което щракнете върху Извади. Ако нито една от горните опции не работи, вкарайте тънък прав предмет (например кламер) в отвора за ръчно изваждане на оптичното дисково устройство. Опитайте да рестартирате компютъра.