Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n146 N Какво да правя, ако не мога да възпроизведа правилно диск на компютъра? ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че дискът е вкаран в оптичното дисково устройство така, че етикетът му да сочи нагоре. Уверете се, че са инсталирани необходимите програми според инструкциите на производителя. Ако дискът е замърсен или повреден, компютърът ще спре да отговаря. Изпълнете следните стъпки: 1 Натиснете клавишите Ctrl + Alt + Delete, щракнете върху стрелката до бутона Изключване, а след това върху Рестартиране, за да рестартирате компютъра. ! Изключването на компютъра чрез бутоните Ctrl + Alt + Delete може да доведе до загуба на незаписаните данни. 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство. 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. Дискове (стр. 110) за инструкции. Ако възпроизвеждате диск, а не чувате никакъв звук, направете едно от следните неща: ❑ Възможно е силата на звука да е изключена с клавишите Fn + F2. Натиснете ги още веднъж. ❑ Възможно е силата на звука да е намалена с клавишите Fn + F3. Натискайте клавишите Fn + F4, за да увеличите силата на звука достатъчно, за да чувате звук. ❑ Щракнете с десен бутон върху иконата за сила на звука на лентата на задачите и щракнете върху Отвори миксера за сила на звука, за да проверите настройките. ❑ Проверете настройката за сила на звука на аудио миксера. ❑ Ако използвате външни високоговорители, проверете настройките за сила на звука на високоговорителите, както и връзките между тях и компютъра.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n147 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че е инсталиран правилният софтуер на драйвер. Изпълнете следните стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Система и защита. 3 Щракнете върху Система. 4 Щракнете върху Диспечер на устройства в левия прозорец. Ще се появи прозорецът Диспечер на устройства със списък на хардуерните устройства на компютъра. Ако върху дадено устройство в списъка се появява знак “X” или удивителен знак, може да се наложи да разрешите устройството или да преинсталирате драйверите. 5 Щракнете двукратно върху оптичното дисково устройство, за да се отвори списък с оптичните дискови устройства на компютъра. 6 Щракнете двукратно върху желаното устройство. Можете да проверите софтуера на драйвера, като изберете раздела Драйвер и щракнете върху Подробни данни за драйвера. 7 Щракнете върху OK, за да затворите прозореца. Уверете се, че на диска не е поставен залепващ се етикет. Залепващите се етикети може да се отлепят, докато дискът е в оптичното дисково устройство и да повредят устройството или да причинят неизправност. Ако се появи предупреждение за регионален код, дискът може да е несъвместим с оптичното дисково устройство. Вижте опаковката, за да проверите дали регионалният код е съвместим с оптичното дисково устройство. Ако забележите кондензация върху компютъра, спрете да го използвате най-малко за един час. Кондензацията може да доведе до неизправност на компютъра. Уверете се, че компютърът работи на захранване от електрическата мрежа, и опитайте диска отново.