Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n148 N Какво да правя, ако не могат да се възпроизвеждат Blu-ray Disc носители или ако компютърът става нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители? ❑ ❑ Проверете дали оптичното дисково устройство поддържа Blu-ray Disc носители. Възможно е да не можете да възпроизвеждате определено съдържание от Blu-ray Disc носители на компютъра или компютърът да стане нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители. За нормално възпроизвеждане на съдържанието, изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации за WinDVD BD, като използвате VAIO Update. За информация за начина на използване на VAIO Update вж. Актуализиране на компютъра (стр. 30). Какво да правя, ако не мога да запиша информация на CD носител? ❑ ❑ Уверете се, че няма стартирано софтуерно приложение нито има такова, което да се стартира автоматично, дори и скрийнсейвър. Ако използвате CD-R/RW диск със залепен етикет, сменете го с диск без етикет. Използването на дискове със залепени етикети може да доведе до грешка при запис или до повреда. Какво да правя, ако не мога да запиша информация на DVD носител? ❑ ❑ Уверете се, че използвате подходящ записваем DVD носител. Проверете какъв DVD формат е съвместим с оптичното дисково устройство. Някои марки записваеми DVD носители няма да работят.

Отстраняване на неизправности > Оптични дискове n149 N Защо не мога да запиша данни на Blu-ray Disc носител? ❑ ❑ Проверете дали оптичното дисково устройство поддържа функцията за запис на Blu-ray Disc носители. BD-R носителите не са презаписваеми. Не можете да добавяте или изтривате данни на или от BD-R носителя. Какво да правя, ако външното оптично дисково устройство не работи правилно? Уверете се, че външното оптично дисково устройство е свързано към електрическата мрежа, както и към USB порта на компютъра. Ако не е свързано, външното оптично дисково устройство може да не работи правилно.