Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Високоговорители n156 N Високоговорители Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация. Възможно е силата на звука да е изключена с клавишите Fn + F2. Натиснете ги още веднъж. Възможно е силата на звука да е намалена с клавишите Fn + F3. Натискайте клавишите Fn + F4, за да увеличите силата на звука достатъчно, за да чувате звук. Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите. Изходното звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За промяна на изходното звуково устройство вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 161).

Отстраняване на неизправности > Високоговорители n157 N Какво трябва да направя, ако външните високоговорители не работят? ❑ Прегледайте съветите в Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? (стр. 156). ❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация. ❑ Проверете дали високоговорителите са свързани правилно и дали силата на звука е настроена достатъчно силно, за да чувате звук. ❑ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ❑ Ако високоговорителите имат бутон за заглушаване на звука, изключете бутона. ❑ Ако високоговорители работят с външно захранване, проверете дали те са свързани към източник на захранване. За повече информация вж. ръководството, придружаващо високоговорителите. ❑ Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите. ❑ Изходното звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За промяна на изходното звуково устройство вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 161).