Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дискети n160 N Дискети Защо в лентата на задачите не се показва иконата “Безопасно премахване на хардуер и изваждане на носителя”, когато е включено устройството? Компютърът не разпознава флопидисковото устройство. Първо, проверете дали USB кабелът е правилно свързан към USB порта. Ако се наложи да закрепите връзката, изчакайте малко, докато компютърът разпознае устройството. Ако иконата все още не се появява, следвайте тези стъпки: 1 Затворете всички програми, които използват флопидисковото устройство. 2 Изчакайте индикаторът на флопидисковото устройство да изгасне. 3 Натиснете бутона за изваждане, за да махнете дискетата, и разкачете USB флопидисковото устройство от компютъра. 4 Свържете флопидисковото устройство повторно, като включите USB кабела в USB порта. 5 Рестартирайте компютъра, като щракнете върху Старт, стрелката до бутона Изключване и Рестартиране. Какво да правя, ако не мога да запиша информация на дискета? ❑ ❑ Проверете дали дискетата е вкарана правилно в устройството. Ако дискетата е вкарана правилно и все още не можете да запишете данни върху нея, тя може да е защитена напълно или срещу запис. Можете или да използвате дискета, която не е защитена срещу запис, или да деактивирате функцията за защита срещу запис.

Отстраняване на неизправности > Аудио/видео n161 N Аудио/видео Как да изключа звукът при стартиране на Windows? За да изключите звука при стартиране на Windows, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Хардуер и звук. 3 Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук. 4 В раздела Звуци щракнете върху Изпълнявай звука при стартиране на Windows, за да махнете отметката. 5 Щракнете върху OK. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? Ако не чувате звук от устройството, свързано към даден порт (като USB порта, изходния HDMI порт, оптичния изходен порт или жака за слушалки), трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. 1 Затворете всички отворени програми. 2 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 3 Щракнете върху Хардуер и звук. 4 Щракнете върху Управление на аудиоустройства в Звук. 5 В раздела Възпроизвеждане изберете желаното устройство за възпроизвеждане на звук и щракнете върху По подразбиране.