Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 18 N ✍ За да изключите компютъра напълно от електрическата мрежа, изключете адаптера за променлив ток от мрежата. Уверете се, че имате лесен достъп до контакта на мрежата. Ако не смятате да използвате компютъра за продължителен период от време, превключете го в режим на хибернация. Вж. Използване на режим на хибернация (стр. 29).

Първи стъпки > Използване на батерията n 19 N Използване на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Поставяне/изваждане на батерията Поставяне на батерията 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете превключвателя на батерията LOCK (1) на позицията за отключване.