Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 20 N 3 Плъзнете батерията по диагонал в отделението за батерия, докато издатините (2) от двете страни на отделението за батерията съвпаднат с U-образните разрези (3) от двете страни на батерията. 4 Натиснете батерията надолу в отделението, докато щракне на място. 5 Плъзнете превключвателя на батерията LOCK на позицията LOCK, за да закрепите батерията към компютъра.

Първи стъпки > Използване на батерията n 21 N Премахване на батерията ! Може да изгубите данни, ако махнете батерията, докато компютърът е включен и не е свързан към адаптер за променлив ток, или ако я махнете, докато компютърът е в режим на заспиване. 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете превключвателя на батерията LOCK (1) на позицията за отключване. 3 Плъзнете и задръжте фиксатора RELEASE (2), поставете върха на пръста си под пластината (3) и вдигнете батерията по посока на стрелката, след което я извадете от компютъра чрез плъзгане. ! Някои акумулаторни батерии не отговарят на стандартите за качество и безопасност на Sony. Поради съображения за сигурност този компютър работи само с оригинални батерии на Sony, проектирани за конкретния модел. Ако поставите батерия, която не е оригинална, тя няма да се зарежда и компютърът няма да работи.