Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на клавиатурата n 32 N Използване на клавиатурата Вашата клавиатура има допълнителни клавиши, които изпълняват специфични за модела задачи. Комбинации и функции с клавиша Fn ✍ Някои функции на клавиатурата може да се използват единствено след зареждането на операционната система. Комбинация/Свойство Fn + % (F2): без звук Fn + 2 (F3/F4): контрол на силата на звука Fn + 8 (F5/F6): контрол на яркостта Функция Включване и изключване на вградените високоговорители или слушалките. Промяна на силата на звука. За да увеличите силата на звука, натиснете няколкократно клавишите Fn + F4 или натиснете клавишите Fn + F4, след което M или ,. За да намалите силата на звука, натиснете няколкократно клавишите Fn + F3 или натиснете клавишите Fn + F3, след което m или

Използване на VAIO компютъра > Използване на клавиатурата n 33 N Комбинация/Свойство Fn + / (F9/F10): мащабиране Функция Промяна на размера на изображение или документ, показан в даден софтуер. За да намалите или отдалечите изгледа (намаляване на мащаба), натиснете клавишите Fn + F9. За да увеличите и приближите изгледа (увеличаване на мащаба), натиснете клавишите Fn + F10. Вж. помощния файл, включен във VAIO Control Center, за повече информация. Fn + (F12): хибернация Предоставяне на най-ниското ниво на консумация на електроенергия. Когато изпълните тази команда, състоянията на системата и на свързаните периферни устройства се записва на вграденото устройство за съхранение и системата се изключва. За да възстановите системата до първоначалното й състояние, натиснете бутона на захранването, за да я включите. За подробности относно управление на захранването вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 27).