Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на бутоните със специални функции n 36 N Използване на бутоните със специални функции Компютърът е оборудван със специални бутони, които са в помощ при използване на специфични функции на компютъра. Бутон със специална функция Бутон ASSIST Бутон WEB Функции Стартира VAIO Care, докато компютърът е в нормален режим или в режим на заспиване. Докато компютърът е изключен или в режим на хибернация, бутонът ASSIST стартира VAIO Recovery Center. Докато компютърът е в нормален режим, бутонът WEB активира уеб браузъра, назначен към него по подразбиране. Докато компютърът е изключен, бутонът WEB активира функция за бърз достъп до мрежата и активира уеб браузъра, използван с тази функция. За допълнителна информация вж. Използване на функцията за бърз достъп до мрежата (стр. 37). ! Бутонът WEB не функционира, докато компютърът е в режим на заспиване или на хибернация. Бутон VAIO Стартира Media Gallery или включва/изключва звука в зависимост от вашия модел.

Използване на VAIO компютъра > Използване на функцията за бърз достъп до мрежата n 37 N Използване на функцията за бърз достъп до мрежата Функцията за бърз достъп до мрежата ви позволява незабавен достъп до интернет, без да стартирате операционната система Windows. Активиране на функцията за бърз достъп до мрежата За да активирате функцията за бърз достъп до мрежата, компютърът трябва да е изключен. Активиране на функцията за бърз достъп до мрежата 1 Натиснете бутона WEB на компютъра. 2 Следвайте инструкциите в първоначалния съветник за инсталиране. След като веднъж приключите с първоначалното инсталиране, уеб браузърът, използван с функцията за бърз достъп до мрежата, се стартира от следващия път, когато натиснете бутона WEB. Излизане от функцията за бърз достъп до мрежата ! За да стартирате операционната система Windows, трябва първо да излезете от функцията за бърз достъп до мрежата. За да излезете от функцията за бърз достъп до мрежата, направете едно от следните неща: ❑ Щракнете върху иконата , която се намира в левия долен ъгъл на екрана. ❑ Натиснете бутона WEB. ❑ Натиснете бутона на захранването на компютъра. За подробна информация за използването или забраните във функцията за бърз достъп до мрежата, щракнете върху иконата , която се намира в десния долен ъгъл на екрана.