Views
6 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 40 N Използване на оптичното дисково устройство Компютърът е оборудван с оптично дисково устройство. Някои от функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. Поставяне на диск 1 Включете компютъра. 2 Натиснете бутона за изваждане на устройството (1), за да отворите устройството. Тавата на устройството се плъзва навън.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 41 N 3 Поставете диск в средата на тавата на устройството с етикета, насочен нагоре, и внимателно го натиснете надолу, докато щракне на място. ! Не упражнявайте натиск върху тавата на устройството. Задължително придържайте дъното на тавата на устройството, когато поставяте или изваждате диск. 4 Затворете тавата на устройството, като я натиснете внимателно навътре. ! Не махайте оптичния диск, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (режим на заспиване или на хибернация). Върнете компютъра отново в нормален режим, преди да извадите диска.