Views
9 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” карта с памет n 50 N Изваждане на “Memory Stick” носител ! Не изваждайте носителя “Memory Stick”, докато свети индикаторът за използване на носителя. Ако го направите, може да загубите информация. Зареждането на големи обеми от данни може да отнеме известно време, така че се уверете, че индикаторът не свети, преди да извадите носителя “Memory Stick”. 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Проверете дали индикаторът за използване на носителя е изключен. 3 Натиснете носителя “Memory Stick” навътре в компютъра и го пуснете. Носителят “Memory Stick” ще се извади. 4 Издърпайте носителя “Memory Stick” от слота. ! Винаги изваждайте внимателно носителя “Memory Stick”, за да не изскочи внезапно.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” карта с памет n 51 N Форматиране на “Memory Stick” карта с памет Форматиране на носител “Memory Stick” Носителят “Memory Stick” е форматиран с фабричната настройка по подразбиране и е готов за използване. Ако искате да форматирате повторно носителя с компютъра, следвайте тези стъпки. ! Задължително използвайте устройството, създадено за форматиране на носителя, което да поддържа носителя “Memory Stick”, когато форматирате носителя. При форматиране на носителя “Memory Stick” се изтриват всички данни в него. Преди да форматирате носителя, се уверете, че в него няма ценна информация. Не изваждайте носителя “Memory Stick” от слота по време на форматиране. Това може да доведе до неизправност. 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Внимателно плъзнете носителя “Memory Stick” в слота, докато щракне на място. 3 Щракнете върху Старт и Компютър. 4 Щракнете с десния бутон върху иконата на носителя “Memory Stick” и изберете Форматиране. 5 Щракнете върху Възстанови настройките по подразбиране. ! Размерът на единицата за заделяне и файловата система може да се променят. Не избирайте NTFS от падащия списък Файлова система, тъй като това може да доведе до неизправност. ✍ Процесът по форматиране ще завърши по-бързо, ако изберете Бързо форматиране в Опции на форматиране.