Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” карта с памет n 52 N 6 Щракнете върху Старт. 7 Следвайте инструкциите на екрана. ! Форматирането на носителя “Memory Stick” може да отнеме известно време в зависимост от типа на носителя.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” карта с памет n 53 N Бележки за използването на носител “Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Компютърът е тестван и е съвместим с носители “Memory Stick” на Sony с капацитет до 32 ГБ, които са налични от месец септември 2009 г. Не се гарантира обаче съвместимост за всички носители “Memory Stick”. Задължително дръжте носителя “Memory Stick” с насочена в правилната посока стрелка, когато го поставяте в слота. За да избегнете повреда на компютъра или на носителя, не поставяйте картата “Memory Stick” със сила в слота, ако тя не влиза лесно. Внимавайте при вкарване или изкарване на носителя “Memory Stick” от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там със сила. Не се гарантира съвместимост при поставяне на носители “Memory Stick” с няколко адаптера за преобразуване. “MagicGate” е общото име за технологията за защита на авторското право, разработена от Sony. Използвайте “Memory Stick” с емблемата на “MagicGate”, за да се възползвате от тази технология. Освен за лична употреба, използването на каквато и да било аудио или визуална информация, която записвате без предварително съгласие от страна на съответните носители на авторско право, е в противоречие със законите за авторското право. Следователно, носителите “Memory Stick” с подобна защитена от авторското право информация може да се използват само съобразно закона. Не поставяйте повече от един носител “Memory Stick” в слота. Неправилното вкарване на носителя може да увреди както компютъра, така и носителя.