Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 54 N Използване на други модули/карти с памет Използване на модула ExpressCard Вашият компютър е снабден с ExpressCard/34 слот * за прехвърляне на данни от и на цифрови камери, камкордери, музикални плейъри и други аудио/видео устройства. Този слот може да се използва само за ExpressCard/34 (34 мм ширина) модул * . * В това ръководство той се нарича ExpressCard слот или ExpressCard модул.

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 55 N Вкарване на ExpressCard модул ! Към компютъра е предоставено предпазно капаче на слота за ExpressCard. Премахнете предпазното капаче, преди да използвате слота. 1 Намерете ExpressCard слота. 2 Натиснете предпазното капаче на слота за ExpressCard, за да изскочи навън. 3 Внимателно хванете предпазното капаче на слота за ExpressCard и го извадете от слота. 4 Хванете ExpressCard модула така, че стрелката да сочи надолу и към слота. 5 Внимателно плъзнете ExpressCard модула в слота, докато щракне на място. Не го вкарвайте със сила в слота.