Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 58 N Поставяне на SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Хванете SD картата с памет така, че стрелката да сочи надолу и към слота. 3 Внимателно плъзнете SD картата с памет в слота, докато тя щракне на място. Не я вкарвайте със сила в слота. ✍ Иконата на SD картата с памет ще се покаже в прозореца Компютър, след като я поставите в слота.

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 59 N Изваждане на SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Проверете дали индикаторът за използване на носителя е изключен. 3 Натиснете SD картата с памет към компютъра и я пуснете. SD картата с памет ще се извади. 4 Издърпайте SD картата с памет от слота.