Views
7 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на Bluetooth функцията n 70 N Комуникация с друго Bluetooth устройство За комуникиране с друго Bluetooth устройство първо трябва да настроите функцията Bluetooth. За настройване и използване на функцията Bluetooth потърсете информация за Bluetooth в Помощ и поддръжка на Windows. 1 Включете превключвателя WIRELESS. 2 Щракнете върху иконата VAIO Smart Network на лентата на задачите. 3 Щракнете върху превключвателя до Bluetooth, за да я превключите на On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети.

Използване на VAIO компютъра > Използване на Bluetooth функцията n 71 N Спиране на Bluetooth комуникации Спиране на Bluetooth комуникации 1 Изключете Bluetooth устройството, което комуникира с компютъра. 2 Щракнете върху превключвателя до Bluetooth, за да я превключите на Off в прозореца VAIO Smart Network.