Views
8 months ago

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony VPCEC1A4E - VPCEC1A4E Istruzioni per l'uso Bulgaro

Използване

Използване на периферни устройства > n 74 N Използване на периферни устройства Можете да увеличите функциите на своя компютър VAIO чрез различните портове на компютъра. ❑ Свързване на външни високоговорители или слушалки (стр. 75) ❑ Свързване на външен дисплей (стр. 76) ❑ Избор на режими на дисплея (стр. 81) ❑ Използване на функцията за множество монитори (стр. 82) ❑ Свързване на външен микрофон (стр. 84) ❑ Свързване на USB устройство (стр. 85)

Използване на периферни устройства > Свързване на външни високоговорители или слушалки n 75 N Свързване на външни високоговорители или слушалки Можете да свържете външни устройства за възпроизвеждане на звук (не са доставени в комплекта) като високоговорители или слушалки към компютъра. Свързване на външни високоговорители ✍ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ! Намалете силата на звука на високоговорителите, преди да ги включите. Свържете външните високоговорители (1) към жака за слушалки (2) i с кабела на високоговорителя (3) (не е доставен в комплекта).