Views
5 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Notă privind

Notă privind caracteristicile de redare ale discurilor BD/DVD Anumite caracteristici de redare pentru discurile BD/DVD pot fi setate intenţionat de producătorii de software. Deoarece acest sistem redă discurile BD/DVD în funcţie de modul în care producătorul de software a conceput conţinutul discului, este posibil ca anumite facilităţi la redarea discurilor să nu poată fi utilizate. Cons ultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu discul BD/DVD. Codul regional (doar pentru BD-ROM/ DVD VIDEO) Sistemul dumneavoastră are codul regional imprimat în partea din spa te a aparatului şi va putea reda numai discurile BD-ROM/DVD VIDEO pe a căror etichetă este imprim at acelaşi cod de zonă. Acest sistem se foloseşte pentru protejarea drepturilor de autor. De asemenea, sistemul permite şi redarea discurilor DVD VIDEO etichetate cu simbolul . Dacă încercaţi redarea ori cărui alt DVD VIDEO, pe ecranul TV apare mesajul „[Playback prohibited by area limitations]” (Redarea este interzisă datorită codului regional). Este posibil ca pe unele discuri BD-ROM/DVD VIDEO să nu fie indicat codul regional, deşi redarea lor să fie interzisă datorită r estricţiilor de zonă. Note despre BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R sau CD-R/CD-RW În unele cazuri, discurile BD-RE/DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R/sau CD-R/ CD-RW nu pot fi redate pe acest sistem, din cauza calităţii înregistră rii sau a stării fizice a discului, ori din cauza caracteristicilor echipamentului de înregistrare şi ale programelor multimedia utilizate (authoring software). Discurile BD -R înregistrate pe un PC nu se pot reda dacă se pot înregistra postscripturi. Discurile CD sau DVD nu pot fi redate dacă nu au fost finalizate corect. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiun ile de utilizare ale echipamentului de înregistrare. Re ţineţi că unele funcţii de redar e pot să nu funcţioneze cu unele discuri DVD+RW/DVD+R, chiar dacă acestea au fost finalizate corect. În acest caz, discurile trebuie vizualizate prin redare normală. Observaţii referitoare la discuri Acest aparat permite redarea CD-urilor realizat e în conformitate cu standardul pentru Compact Discuri (CD). Discurile duale ş i unele discuri muzicale codificate cu tehnol ogii de protecţie la copiere nu sunt r ealizate conform standardului CD şi, deci, pot să nu fie compatibile cu acest produs. Notă despre DVD-u ri double-layer Redarea imaginilor şi sunetului poate fi întreruptă momentan când se comută straturile. Note despre discurile BD-RE/BD-R de 8 cm Unele discuri BD-RE/BD-R de 8 cm nu pot fi red ate pe acest aparat. N otă cu privire la discurile BD-RE/BD-R Acest sistem suportă discuri BD-RE ver. 2.1 şi disc uri BD-R ver. 1.1 şi 1.2, inclusiv BD-R tip p igment organic (tip LTH) . 100 RO

Formate audio compatibile Formatele audio suportate de acest aparat sunt următoarele: Funcţie Format LPCM 2ch LPCM Dolby Dolby 5.1 ch, Digital TrueHD, LPCM Dolby 7.1 ch Digital Plus DTS DTS-ES Matrix 6.1, DTS96/24 „DTS-HD High Resolution Audio” (Audio DTS-HD de înaltă rezoluţie) „BD/DVD” O O O O O O* O O „SAT/CABLE” O - O - O - - - „TV” (Intrare digitală) O : Format compatibil -: Format incompatibil. * Doar BD. „DTS- HD Master Audio” (Audio principal DTS-HD) Notă Tabelul de mai sus este valabil doar când setaţi „[BD Audio Setting]” (Setare audio BD) pe „[Direct]” (pagina 81) ş i „[Sound Effect]” (Efect de sunet) pe „[Off]" (Dezactivat) (pagina 82). Dacă se foloseşte o altă seta re, în funcţie de formatul audio, sunetul poate fi decodificat automat pe un format potrivit. 101 RO