Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Introducerea memoriei

Introducerea memoriei externe Introduceţi dispozitivul de memorie externă (memorie flash USB de 1 GB sau mai mare, de ex. Sony USM2GL, USM4GL sau USM1GH, nefurnizată) în fanta EXT. Verificaţi ca pe ecranul panoului frontal să se aprindă „EXT” atunci când porniţi sistemul. Conectând o memorie externă vă puteţi bucura de conţinuturi suplimentare (BonusView/BD-Live), în funcţie de disc (pag. 45). Panoul din spate al aparatului Cu partea cu borna în sus Ex. Sony USM2GL (nefurnizat) Notă • Introduceţi cât mai adânc memoria externă în fanta EXT. • Introduceţi memoria externă dreaptă. Dacă forţaţi memoria externă să intre în fantă, se vor dete riora şi memoria externă şi aparatul. • Nu ţineţi memoria externă la îndemâna copiilor mici, pentru a preveni înghiţirea accidentală. • Nu e xercitaţi o presiune prea mare asupra memoriei externe din fantă, deoarece aceasta se poate defecta. • Pen tru a evita coruperea datelor sau deteriorarea memoriei externe, opriţi aparatul când introduceţi sau scoateţi memoria externă. • Nu introduceţi memorii externe ce conţin imagini sau fişiere audio pentru a evita coruperea datelor de pe memoria externă. Pentru a scoate memoria externă 1 Apăsaţi pentru a opri aparatul. 2 Scoateţi memoria externă din fanta EXT. 28 RO

Conectarea la reţea Conectaţi borna LAN (100) a aparatului la sursa de internet cu ajutorul unui cablu de reţea, pentru a actualiza software-ul sistemului folosind reţeaua. Puteţi utiliza şi BD-Live (pagina 45). Realizaţi setările corespunzătoare la „[Internet Settings]” (Setări internet) de la „[Network Settings]” (Setări reţea) (pagina 87). Panoul din spate al aparatului La conectarea directă la un router broadband Cablu de reţea (nefurnizat) La conectarea printr-un router LAN wireless Cablu de reţea (nefurnizat) Router LAN wireless (punct de acces) (nefurnizat) Router broadband (nefurnizat) La computer Cablu de reţea (nefurnizat) Modem ADSL/ modem cablu (nefurnizat) Converter media LAN wireless/ ethernet (nefurnizat) La computer Modem ADSL/ modem cablu (nefurnizat) Cablu de reţea (nefurnizat) Internet Internet Pentru a actualiza software-ul sistemului folosind reţeaua Vezi „[Network Update]” (Actualizare reţea) (pagina 78) şi „[Software Update Notification]” (Înştiinţare actualizare software) (pagina 86). Notă • Nu conectaţi o linie telefonică la borna LAN (100) deoarece aceasta poate funcţiona defectuos. • Nu conectaţi borna LAN a aparatului la borna LAN a computerului. • În funcţie de modem sau router, diferă tipul de cablu de eţea (LAN), drept sau încrucişat. Pentru mai multe detalii cu privire la cablurile de reţea (LAN), consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu modemul sau routerul. • Pentru a utiliza funcţia BD-LIVE la nivel optim, vă recomandăm să utilizaţi o conexiune internet cu o viteză reală de cel puţin 1 Mbps. 29 RO