Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Conectarea cablului de

Conectarea cablului de alimen tare de CA (alimentare de la reţea) Înai nte de a introduce într-o priză de perete ca blul de alimentare de la reţea al sistemului, conectaţi toate difuzoarele audio la sistem. Priza de perete (de reea): Forma prizei diferă în funcie de zonă. Pentru a dezactiva modul de demonstraţie Dup ă conectarea cablului de alimentare de CA (de la reţea), pe ecranul panoului frontal va apărea modul de demonstraţie. Puteţi opri demonstra ţia prin simpla apăsare a butonului de pe telecomandă. Consultaţi secţiunea „Despre demonstraţie” (pag. 75) pentru mai multe detalii. Pentru a porni/opri sistemul (modul standby) Apăsaţi 30 RO

Pasul 3: Realizarea configurării rapide 5 Apăsaţi sau Apare mesajul de configurare. Urmaţi Paşii de mai jos pentru a realiza configurările de bază în vederea utilizării sistemului. Elementele afişate variază în funcţie de modelul pentru ţara respectivă. Acest mesa j apare doar la prima efectuare a configurării rapide. Nu apare la efectuarea „[Easy Setup]” (Configurare rapidă) prin intermediul setării „[Setup]” (Configurare). 6 Apăsaţi sau . Apare Meniul de configurare pentru selectarea cablului video. 1 Porniţi televizorul. 2 Apăsaţi butonul de pe aparat. 3 Comutaţi selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât pe ecranul televizorului să apară semnalul de la aparat. Apare Meniul de configurare rapidă pentru selectarea limbii OSD. Dacă nu apare Meniul de configurare rapidă Apelaţi Meniul de configurare rapidă. Vezi „Apelarea Meniului de configurare rapidă” (pagina 34). 4 Apăsaţi pentru a selecta o limbă pentru OSD. 7 Apăsaţi pentru a selecta cablul folosit pentru a conecta aparatul şi televizorul. Verificaţi conexiunea aparatului şi a televizorului (pagina 22). • La conectarea aparatului şi a televizorului cu cablul HDMI, selectaţi [HDMI], mergeţi la pasul 8 şi setaţi rezoluţia de ieşire video compatibilă cu televizorul. • La conectarea aparatului şi a televizorului cu cablul video componentă, selectaţi „[Component Video]” (Video componentă), mergeţi la pasul 8 şi setaţi rezoluţia de ieşire video compatibilă cu televizorul. • La conectarea aparatului şi a televizorului cu cablul video, selectaţi „[Video]" (Video) şi mergeţi la pasul 9. 31 RO