Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

20 Apăsaţi . Va

20 Apăsaţi . Va începe funcţia „[Auto Calibration]” (Calibrarea automată). Sistemul reglează automat setarea difuzorului. Păstraţi liniştea în timpul măsurătorilor. Notă • Se vor emite sunete puternice atunci când începe funcţia „[Auto Calibration]” (Calibrarea automată). Nu puteţi reduce volumul. Aveţi grijă ca această situaţie să nu afecteze copiii şi vecinii. • Înainte de a efectua calibrarea automată, instalaţi amplificatorul surround într-un loc corespunzător. Dacă instalaţi amplificatorul surround într-un loc necorespunzător, precum altă cameră, nu se vor obţine măsurători satisfăcătoare. • Când folosiţi setul de difuzoare surround wireless (WAHT-SBP1, opţional) pentru difuzoarele surround spate (pag. 16), instalaţi-le în locul potrivit şi porniţi amplificatorul surround. 21 Confirmaţi concluziile calibrării automate. Concluziile apar pe ecranul televizorului. Apăsaţi pentru a schimba pagina. Prima pagină afişează distanţa difuzoarelor. A doua pagină afişează nivelul difuzoarelor. Dacă aceste concluzii sunt corecte, deconectaţi microfonul de calibrare şi apăsaţi pentru a selecta „[OK]” . Notă • Mediul camerei în care este instalat sistemul poate afecta măsurătorile. 22 Apăsaţi . S-a încheiat configurarea rapidă. S-au realizat toate conexiunile şi operaţiile de configurare. Pentru a abandona Configurarea rapidă Apăsaţi „Home” (Acasă) la orice pas. Pentru a reveni la meniul Configurare rapidă 1 Apăsaţi „HOME” (Acasă). Pe ecranul televizorului va apărea meniul Acasă. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[Setup]” (Configurare). 3 Apăsaţi pentru a selecta „[Easy Setup]” ( Configurare rapidă) şi apoi apăsaţi . 4 Apăsaţi pentru a selecta „[Start]” 34 RO (Pornire), apoi apăsaţi . Apare meniul de Configurare rapidă. Pasul 4: Selectarea sursei Puteţi selecta sursa de redare. Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare funcţia dorită. De fiecare dată când apăsaţi „FUNCTION", funcţia se modifică astfel. „BD/DVD” → „TUNER FM” → „TV” → „SAT/CABLE” → „DMPORT” → „AUDIO” → … Funcţie „BD/DVD” „TUNER FM" (Acord FM) „TV” Sursa Discul redat de sistem Radio FM (pagina 54) TV (componenta conectată la mufele „TV (AUDIO IN L/R)” (TV – intrare audio stg./dr.) sau la mufa „TV (DIGITAL IN OPTICAL)” (TV – intrare digitală optică) de pe panoul din spate (pag. 24)) „SAT/CABLE” Componenta conectată la mufa „SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)” (Satelit / cablu – intrare digitală coaxială) de pe panoul din spate (pag. 25). „DMPORT” Adaptor DIGITAL MEDIA PORT (pagina 58) „Audio” Componenta conectată la mufele „AUDIO (AUDIO IN L/R) (Audio – intrare audio stg./dr.) de pe panoul din spate (pag. 25).

Pasul 5: Ascultarea sunetului surround Puteţi asculta sunetul în mod surround prin simpla selectare a unuia dintre modurile preprogramate de decodare ale aparatului. Sunetul se va auzi la fel de impresionant şi de rezonant ca într-un cinematograf. Ascultarea sunetului de la televizor cu efect de sunet surround pe canal 5.1 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „AUDIO MENU” (Meniu audio), apoi apăsaţi sau . 3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEC. MODE” (Mod decodare), apoi apăsaţi sau 4 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „A.F.D. 7.1 CH”. 5 Apăsaţi . S-a realizat configurarea. 6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. Selectarea efectelor de sunet surro und pe baza preferinţelor dvs. de ascultare 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „AUDIO MENU” (Meniu audio), apoi apăsaţi sau . 3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEC. MODE” (Mod decodare), apoi apăsaţi sau 35 RO