Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Redarea cu o singură

Redarea cu o singură apăsare de buton (doar pentru conexiunea HDMI) Apăsaţi „ONE-TOUCH PLAY” (Redare printr-o singură apăsare de buton). Aparatul şi televizorul conectat se vor porni, iar selectorul de intrare al televizorului se comută pe sistem. După aceasta, puteţi utiliza conţinutul discului. Notă • Când se foloseşte conexiunea HDMI, apariţia imaginii pe ecran poate întârzia şi este posibil ca începutul filmului să nu fie redat. • Pentru a folosi această funcţie, configuraţi „[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) pe „[On]” (Activat) din „[HDMI Settings]” (Setări HDMI) (pagina 85). OPŢIUNI disponibile 1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni). Va apărea Meniul de opţiuni. 2 Apăsaţi pentru a selecta un element şi apoi apăsa ţi . Elementele disponibile variază în funcţie de tipul de disc sau de situaţia sistemului. Schimbarea unghiurilor Dacă pe un disc sunt înregistrate mai multe unghiuri (unghiuri multiple) pentru o scenă, puteţi schimba unghiul de vizualizare. Apăsaţi în timpul redării, pentru a selecta unghiul dorit. Afişarea subtitrărilor Dacă pe un disc sunt înregistrate subtitrări, le puteţi activa/dezactiva în timpul redării. Dacă pe disc sunt înregistrate subtitrări multilingve, puteţi schimba limba subtitrării în timpul redării, sau le puteţi activa/dezactiva oricând doriţi. Apăsaţi în timpul redării, pentru a selecta limba dorită pentru subtitrare. Elemente Detalii „[Video Settings]” Reglează setările de (Setări video) imagine (pagina 44). „[Title List]” (Lista Afişează lista de titluri. de titluri) „[Play]” (Redare) Redă titlul de la punctul la care aţi apăsat . „[Play from start]” Redă titlul de la (Redare de la început. început) „[Top Menu]” (Meniu superio r) „[Menu / Popup Menu]” (Meniu / meniu care apare) „[Stop]” (Oprire) „[Title Search]” (Căutare titlu) „[Chapter Search]” (Căut are capitol) Afişează meniul superior al discului (pagina 41). Afişează Meniul care apare pentru BD-ROM sau meniul DVD (pagina 41). Opreşte redarea. Caută un titlu şi porneşte redarea de l a început (pagina 42). Caută un capitol şi porneşte redarea de la început (pagina 42). 40 RO

Reluarea redării de la punctul la care s-a oprit discul (funcţia „Resume Play”) (funcţia „Resume Play”) Atunci când opriţi discul, aparatul memorează punctul la care aţi apăsat . Atâta timp cât nu scoateţi discul, funcţia „Resume Play” va funcţiona chiar dacă sistemul a fost trecut în modul standb y prin apăsarea butonului . 1 În timp ce se redă un disc, apăsaţi pentru a opri redarea. 2 Apăsaţi pentru a selecta , apoi apăsaţi sau . Aparatul începe redarea de la punctul la care aţi oprit-o în pasul 1. Notă • Este posibil ca aparatul să nu reia redarea exact de la acelaşi punct, în funcţie de locul la care aţi oprit discul. • Pu nctul la care aţi oprit redarea se poate şterge atunci când: ‐ Deschideţi sertarul discului. ‐ Redaţi alt titlu. ‐ Schimbaţi setările sistemului. ‐ Deconectaţi de alimentare de CA (alimentare de la reţea). Utilizarea meniului pentru BD/DVD Pentru a afişa Meniul superior Un BD/DVD este împărţit în mai multe secţiuni, care formează un fişier video sau audio. Aceste secţiuni se numesc „titluri”. La redarea unui BD/DVD care conţine mai multe titluri, puteţi selecta titlul dorit folosind meniul superior. Puteţi selecta şi elemente precum limba pentru subtitrări sau sunet folosind meniul superior. 1 Apăsaţi „TOP MENU” (Meniu superior). Pe ecran va apărea meniul discului. Conţinutul meniului variază în funcţie de disc. 2 Apăsaţi sau butoanele numerice pentru a selecta elementul pe care doriţi să îl redaţi sau să îl modificaţi. 3 Apăsaţi . Pentru afişarea Meniurilor care apar Unele discuri BD-ROM conţin Meniuri care apar fără a întrerupe redarea. 1 Apăsaţi „POP UP/MENU” (Meniu care apare) în timpul redării. Va apărea Meniul. 2 Apăsaţi , butoanele colorate sau butoanele numerice pentru a selecta elementul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. ‐ Scoateţi memoria externă (pentru BD- ROM). • Este posibil ca această funcţie să nu opereze corect la unele discuri. P entru redarea de la începutul titlului Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) pentru a selecta „[Play from start]” (Redare de la început), apoi apăsaţi . Redarea începe de la începutul titlului. 41 RO