Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Reglarea imaginilor

Reglarea imaginilor pentru videoclipuri 1 Apăsaţi „OPTIONS” ( Opţiuni) în timpul redării. Va apărea Meniul de opţiuni. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[Video Settings]” (Setări video) şi apoi apăsaţi . Va apărea meniu l „[Video Settings]” (Setări video). Notă • Setaţi imagine a televizorului pe „[Standard]” înainte de a schimba setările „[Picture Quality Mode]” (Mod calitate imagine). • Opţiunea „[Video Settings]” (Setări video) nu este disponibilă când televizorul conectat este setat pe modul Teatru (pagina 67). • În funcţie de disc sau de scena redată, este posibil ca efectele „FNR”, „BNR” sau „MNR” să fie greu de perceput. 3 Apăsaţi pentru a selecta un element şi apoi apăsa ţi . „[Picture Quality Mode]” (Mod calitate imagine) Optimizează setările de imagine pentru medii cu luminozitate diferită. • [Standard] • „[Brighter Room]” (Cameră mai luminoasă) • „[Theatre Room]” (Cinematograf) [FNR] Reduce distorsiunile aleatorii ce apar pe imagine. • „[Off]” (Dezactivat) • [Auto] [BNR] Reduce distorsiunile mozaicate ce apar pe imagine. • „[Off]” (Dezactivat) • [Auto] [MNR] Reduce distorsiunile minore din jurul contururilor imaginii (purici). • „[Off]” (Dezactivat) • [Auto] 4 Apăsaţi pentru a selecta sau ajusta setările, apoi apăsaţi . Pentru a regla alte elemente, repetaţi paşii 3 şi 4. 44 RO

Reglarea decalajului dintre imagine şi sunet (A/V SYNC) Utilizarea funcţiei BonusView/BD-Live Dacă sunetul nu este sincronizat cu imaginea de pe ecran, se poate regla decalajul dintre imagine şi sunet. 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „AUDIO Unele discuri BD-ROM cu logo-ul „BD-LIVE”* au conţinut bonus şi alte date ce pot fi descărcate în memoria externă în scopuri de div ertisment. * 1 Dacă se introduce un disc, scoateţi discul din aparat. MENU” (Meniu audio), apoi apăsaţi sau . 2 Opriţi aparatul. 3 A păsaţi în mod repetat până ce pe 3 Introduceţi memo ria externă (nefurnizată) ecranul panoului frontal apare „A/V în fanta EXT din spatele aparatului. SYNC” (Sincronizare audio-video), apoi Memoria externă este folosită ca stocare apăsaţi sau . locală. 4 Apăsaţi pentru a regla decalajul Asiguraţi-vă că memoria externă este bine introdusă în aparat (pagina 28). dintre imagine şi sunet. Puteţi regla decalajul de la 0 ms la 300 ms în tranşe de 25 ms. 5 Apăsaţ i . S-a realizat configurarea. 6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. Notă • În funcţie de sunetul/imaginea recepţionat( ă), este posibil să nu poată fi utilizată funcţia „A/V SYNC” (Sincronizare audio/video). 4 Conectaţi aparatul la o reţea (pag. 29). 5 Porniţi aparatul. 6 Setaţi „[BD Internet Connection]” (Conexiune internet BD) pe „[Allow]” (Permitere) în „[BD/DVD Viewing Settings]” (Setări vizualizare BD/DVD) (pag. 84). 7 Introduceţi un disc BD-ROM cu BONUSVIEW/ BD-LIVE. Metoda de operare diferă în funcţie de disc. Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu discul. 45 RO