Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Pentru a şterge datele

Pentru a şterge datele din memoria externă Puteţi şterge datele inutile. 1 Dacă se introduce un disc, scoateţi discul din aparat. 2 Apăsaţi „HOME” (Acasă). 3 Apăsaţi pentru a selecta „[Video]”. 4 Apăsaţi pentru a selecta „[BD Data]” (Date BD) şi apoi apăsaţi . 5 Selectaţi numele discului, apoi apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni). 6 Selectaţi „[Erase]” (Ştergere), apoi apăsaţi . 7 Selectaţi „[OK]”, apoi apăsaţi . Vor fi şterse datele discului selectat. Notă • În funcţie de BD-ROM, este posibil să nu fie afişat numele discului. Sfat util • Pentru a şterge dintr-o dată toate datele din memoria externă, selectaţi „[Erase All]” (Şte rgere toate) la pasul 6. • Apăsaţi în loc de „OPTIONS” (Opţiuni) la pasul 5 pentru a sări peste pasul 6. Redarea unui CD 1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare „BD/DVD”. 2 Introduceţi un CD. Va apărea ecranul de Redare muzică. 3 Apăsaţi . Începe redarea. Numărul piesei curente şi durata scursă 4 Reglaţi volumul folosind . Nivelul volumului apare pe ecranul televizorului şi pe afişajul panoului frontal. 46 RO

Pentru a selecta o piesă 1 Apăsaţi „HOME” (Acasă). 2 Apăsaţi pentru a selecta „[Music]” (Muzică). OPŢIUNI disponibile 1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni). Va apărea Meniul de opţiuni. 2 Apăsaţi pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi . Elementele disponibile variază în funcţie de tipul de disc sau de situaţia sistemului. 3 Apăsaţi . Va apărea lista de muzică. 4 Apăsaţi pentru a selecta o piesă, apoi apăsaţi sau . Aparatul redă piesa selectată. Alte operaţiuni Pentru Stop Pauză Reluarea redării după pauză A începe redarea de la punctul la care aţi apăsat . Trecerea la următoarea piesă Revenirea la piesa anterioară Oprirea temporară a sunetului Scoateţi discul Derulare rapidă înapoi/înainte Apăsaţi sau de două ori într-o secundă. Când apăsaţi o singură dată, puteţi merge la începutul piesei curente. Pentru a anula, apăsaţi din nou sau apăsaţi pentru a regla volumul. de pe aparat. sau în timpul redării. Elemente „[Play]” (Redare) „[Play from start]” (Redare de la început) (în timpul redării) Detalii Redă piesa selectată. Redă piesa curentă de la început. „[Play from Redă piesa selectată de la start]” (Redare început. de la început) (în modul oprire) „[Stop]” Opreşte redarea. (Oprire) Notă • Punctul la care aţi oprit redarea (punctul de reluare) se şterge din memorie atunci când: ‐ Deschideţi sertarul discului. ‐ Opriţi aparatul. Pentru vizualizarea duratei de redare şi a duratei rămase pe ecranul panoului frontal Apăsaţi în mod repetat „TIME” (Durata). De fiecare dată când apăsaţi „TIME” (Durată), în timpul redării discului, se modifică afişajul: 1 Durata de redare a piesei curente 2 Durata rămasă a piesei curente 3 Durata de redare a discului 4 Durata rămasă a discului 47 RO