Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Redarea fişierelor de

Redarea fişierelor de imagine 1) Discuri BD-RE/BD-R ce conţin fişiere de imagine JPEG 2) Discuri DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R ce conţin fişiere imagine JPEG 3) Discuri CD-RW/CD-R ce conţin fişiere imagine JPEG Alte operaţiuni Pentru A reda o prezentare de diapozitive A opri o prezentare de diapozitive A întrerupe o prezentare de diapozitive A trece la următoarea fotografie A reveni la fotografia anterioară A afişa informaţii despre fişier. Apăsaţi „DISPLAY” (Afişaj) 1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare „BD/DVD”. 2 Introduceţi un disc ce conţine fişiere de imagine. 3 Apăsaţi „HOME” (Acasă). 4 Apăsaţi pentru a selecta „[Photo]” (Fotografie). 5 Apăsaţi . Va apărea lista de fişiere sau directoare. 6 Apăsaţi pentru a selecta un fişier sau un director şi apoi apăsaţi . Când selectaţi un director, selectaţi un fi şier din director folosind şi apăsaţi . Se va afişa fişierul foto selectat. OPŢIUNI disponibile 1 Apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni). Va apărea Meniul de opţiuni. 2 Apăsaţi pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi . Elementele disponibile variază în funcţie de situaţie. Elemente „[Slideshow Speed]” (Viteza prezentării de diapozitive) 1)2) „[Stop]” (Oprire) 1) „[Rotate Left]” (Rotire stânga) 1) „[Rotate Right]” (Rotire dreapta) 1) „[View Image]” (Vizualizare imagine) 2) „[Slideshow]” (Prezentare diapozitive) 2) Detalii Modifică viteza prezentării de diapozitive. • „[Fast]” (Rapid) • [Normal] • „[Slow]” (Lent) Opreşte o prezentare de diapozitive. Roteşte imaginea în sens invers acelor de ceas cu 90 de grade. Roteşte imaginea în sensul acelor de ceas cu 90 de grade. Afişează imaginea selectată. Începe o prezentare de diapozitive. 1) Apare când apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) în timpul redării fişierelor de imagine. 2) Apare când apăsaţi „OPTIONS” (Opţiuni) în timp ce se afişează lista de fişiere/directoare. 48 RO

• Când încercaţi să redaţi următoarele fişiere foto, pe ecran apare semnul şi nu pot fi redate. - Fişierele foto mai mari de 8,192 pixeli (lăţime sau înălţime) - Fişierele foto mai mici de 15 pixeli (lăţime sau înălţime) - Fişierele foto mai mari de 32 MB - Fişierele foto cu proporţii de aspect extreme (mai mari de 50:1 sau 1:50) - Fişierele foto în format JPEG Progresiv - Fişierele foto cu extensia „.jpeg” sau „.jpg”, dar care nu au format JPEG - Fişierele foto cu un nume foarte lung • Nu se pot reda următoarele fişiere foto. - Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-R în orice alt format în afară de UDF (Formatul universal pentru discuri) 2.6 - Fişierele foto înregistrate pe discurile BD-RE în orice alt format în afară de UDF (Formatul universal pentru discuri) 2.5 • Următoarele fişiere sau directoare foto nu pot fi afişate în lista de fişiere sau directoare. - Fişierele foto cu altă extensie decât „.jpeg” sau „.jpg” - Fişierele foto cu un nume foarte lung - Fişierele de imagine de la al cincilea nivel şi fişierele/directoarele de imagine de la al şaselea nivel sau inferior - Directoarele cu numărul 501 sau mai mare, dacă numărul total de directoare şi fişiere dintr-un arbore depăşeşte 500 • Este posibil ca fişierele foto editate pe un PC să nu poată fi redate. • Este posibil ca imaginile în miniatură ale unor fişiere foto să nu fie afişate. • Este posibil ca fişierele foto mari să dureze ceva timp până să se deschidă sau până să înceapă o prezentare de diapozitive. Pentru vizualizarea imaginilor la calitate ridicată Dacă aveţi un televizor Sony compatibil cu „Photo TV HD”, vă puteţi bucura de cele mai bune imagini graţie următoarelor conexiuni şi configurări. 1 Conectaţi aparatul la televizor folosind un cablu HDMI. 2 Configuraţi setarea video a televizorului pe modul „[VIDEO-A]”. Pentru mai multe detalii cu privire la [VIDEO-A], consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu televizorul. 49 RO