Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Despre aceste

Despre aceste instrucţiuni de utilizare • În instrucţiunile din prezentul manual sunt descrise comenzile date de la telecomandă. Puteţi utiliza în egală măsură comenzile de la panoul frontal al sistemului, dacă acestea au nume identice ori similare cu cele de pe telecomandă. • Pictogramele, precum , menţionate în partea superioară a fiecărei explicaţii, indică ce tip de disc se poate folosi cu funcţia explicată. Consultaţi secţiunea „Discurile ce pot fi redate” (pagina 99) pentru mai multe detalii.În acest manual, termenul „disc” se foloseşte cu referire generală la discuri BD, DVD sau CD dacă textul sau ilustraţiile nu conţin prevederi diferite. • Instrucţiunile din acest manual sunt valabile pentru modelele BDV-E300, BDV-E301 şi BDV-E801. BDV-E300 este modelul utilizat pentru ilustraţii. Orice diferenţă de procedură este clar indicată în text, de exemplu, „BDV- E300”. • Elementele din „Control Menu” (Meniul de control) pot varia în funcţie de zona geografică. • Configurarea implicită este subliniată. Despre funcţia S-AIR Sistemul este compatibil cu funcţia S-AIR, ce permite transmiterea sunetului între produsele S-AIR, fără fir. Cu acest aparat pot fi utilizate următoarele produse S-AIR: • Amplificator surround: Puteţi asculta sunet de la difuzoarele surround, în sistem wireless. • Amplificator surround spate: Puteţi asculta sunet de la difuzoarele surround spate, în sistem wireless. • Receptor S-AIR: Puteţi asculta sunetele aparatului din altă cameră. Produsele S-AIR pot fi achiziţionate opţional (gama de produse S-AIR diferă în funcţie de zonă). Notele sau instrucţiunile pentru amplificatorul surround, amplificatorul surround spate sau receptorul S-AIR din prezentul manual de utilizare sunt valabile doar când se foloseşte amplificatorul surround, amplificatorul surround spate sau receptorul S-AIR. Pentru detalii cu privire la funcţia S-AIR, consultaţi „Utilizarea unui produs S-AIR” (pagina 59). 4 RO

Cuprins Despre acest manual ...................... 4 Despre funcţia S-AIR ....................... 4 Despachetarea................................. 6 Index al pieselor şi butoanelor ....... 10 Operaţiuni preliminare Pasul 1: Instalarea aparatului ....... 15 Pasul 2: Conectarea aparatului .... 21 Pasul 3: Realizarea configurării rapide.............................................. 31 Pasul 4: Selectarea sursei............. 34 Pasul 5: Ascultarea de sunet surround ......................................... 35 Redarea Redarea unui BD/DVD................... 38 Utilizarea funcţiei BonusView/BD-Live ....................................................... 45 Redarea unui CD ........................... 46 Redarea fişierelor de imagine ........ 48 Reglarea sunetului Selectarea efectului în funcţie de sursă........................................ 50 Selectarea formatului audio, a pieselor multilingve sau a canalului....... 51 Ascultarea sunetului în format de difuzare multiplex..................... 52 Utilizarea efectelor sonore ............. 52 Tuner Ascultarea staţiilor radio................. 54 Utilizarea sistemului de date radio (RDS) ....................................... 57 Dispozitiv audio extern Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT………………………………….58 Utilizarea unui produs S-AIR.......... 59 Alte operaţii Utilizarea Comenzii pentru Funcţia HDMI pentru sincronizarea „BRAVIA” ....................................66 Calibrarea automată a configurărilor corespunzătoare .........................69 Configurarea difuzoarelor .................70 Operarea televizorului folosind telecomanda ...............................72 Utilizarea Sleep Timer-ului ............. 74 Modificarea strălucirii afişajului panoului frontal ......................... 74 Dezactivarea butoanelor de pe aparat ................................................. 75 Despre demonstraţie .................... 75 Economisirea de energie în modul standby ......................................... 76 Configurări şi reglaje Folosirea Meniului de Configurare 77 „[Network Update]” (Actualizare reţea) ....................................................... 78 „[Video Settings]” (Setări video) .... 79 „[Audio Settings]” (Setări audio) .... 81 „[BD/DVD Viewing Settings]” (Setări vizualizare BD/DVD) ..................... 83 „[Photo Settings]” (Setări foto) ...... 85 „[HDMI Settings]” (Setări HDMI) ... 85 „[System Settings]” (Setări sistem) 86 „[Network Settings]” (Setări reţea) 87 „[Easy Setup]” (Configurare rapidă) ....................................................... 88 „[Resetting]" (Resetarea) .............. 89 Informaţii suplimentare Precauţii ............................................... 90 Note referitoare la discuri ..................... 91 Ghid al problemelor de funcţionare ...... 92 Funcţia de auto-diagnosticare .............. 98 Discurile ce pot fi redate ....................... 99 Formate audio compatibile ................. 101 Rezoluţia ieşirii video .......................... 102 Specificaţii .......................................... 103 Lista codurilor de limbă ...................... 105 Termenii şi condiţiile de utilizare şi acordul de licenţă cu utilizatorul final 106 Glosar ................................................. 108 Index ................................................... 112 5 RO