Views
5 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Ascultarea sunetului în

Ascultarea sunetului în format de difuzare multiplex Utilizarea efectelor sonore (DUAL MONO) Puteţi asculta sunet în format de difuzare multiplex, atunci când sistemul recepţionează sau redă sistemul difuzat multiplex în format Dolby Digital. Notă • Pentru a recepţiona semnalul Dolby Digital, trebuie să conectaţi la aparat un televizor sau o altă componentă, cu ajutorul unui cablu optic sau coaxial digital (pag. 24, 25), şi să configuraţi modul de ieşire digitală al televizorului sau al celeilalte componente pe Dolby Digital. Accentuarea frecvenţelor joase (başii) Puteţi accentua frecvenţele joase. Ap ăsaţi „DYNAMIC BASS" (Bas dinamic). Pe ecranul panoului frontal apare „D. BASS ON” (Bas dinamic activ), iar frecvenţele joase sunt accentuate. În timp ce este activat acest mod, pe ecranul panoului frontal apare „BASS” (Başi). Pentru a dezactiva efectul sonor Apăsaţi „DYNAMIC BASS” (Bas dinamic) astfel încât să dispară „BASS” (Başi) de pe ecranul panoului frontal. Ascultarea sunetului la volum redus Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare semnalul dorit. • „MAIN” (Principal): Se va transmite sunetul limbii principale. • „SUB”: Se va transmite sunetul limbii secundare. • „ MAIN/SUB” (Principal/Secundar) Se vor transmite sunetul limbii principale şi cel al limbii secundare, în combinaţie. În acest mod, puteţi asculta efectele sonore sau dialogurile, ca şi cum v-aţi afla într-o sală de cinema, chiar dacă nivelul volumului este redus. Această funcţie este utilă pentru vizionarea filmelor noaptea. Apăsaţi „NIGHT” (Noapte). Pe ecranul panoului frontal apare „NIGHT ON” (Activat mod de noapte), iar efectul sonor s-a activat. În timp ce este activat Modul de noapte, pe ecranul panoului frontal apare „NIGHT” (Mod de noapte). 52 RO

Notă • Atunci când sunetul se transmite prin difuzorul central, acest efect este mai accentuat, deoarece sunt mai uşor de auzit cuvintele (dialogurile din film, etc.) Atunci când sunetul nu se transmite prin difuzorul central, sau dacă folosiţi căşti, sistemul reglează volumul în mod optim. Pentru a dezactiva efectul sonor Apăsaţi „NIGHT” (Mod de noapte) astfel încât să dispară „NIGHT” de pe ecranul panoului frontal. Schimbar ea balansului tonal Puteţi regla sunetul schimbând balansul tonal al acestuia. 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „AUDIO MENU” (Meniu audio), apoi apăsaţi sau . 3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „TONE” (Ton), apoi apăsaţi sau . 4 Apăsaţi pentru a selecta configurarea dorită, apoi apăsaţi . • „BASS”: Puteţi regla frecvenţele joase. • „TREBLE”: Puteţi regla frecvenţele treble. 5 Apăsaţi pentru a regla sunetul. Pe ecranul panoului frontal apare valoarea reglată. Puteţi regla valoarea de la -6 la +6. 6 Apăsaţi . S-a realizat configurarea. 7 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. 53 RO