Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Dispozitiv audio extern

Dispozitiv audio extern Utilizarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT Adaptorul „DIGITAL MEDIA PORT” (DMPORT) se foloseşte pentru a asculta sunetele transmise de o sursă audio portabilă sau de un computer. Prin conectarea unui adaptor DIGITAL MEDIA PORT, puteţi asculta sunetul transmis de fiecare componentă conectată la aparat. Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT disponibile variază de la o zonă la alta. Pentru mai multe detalii cu privire la conectarea adaptorului DIGITAL MEDIA PORT, consultaţi secţiunea „Conectarea altor componente” (pagina 25). Notă • Nu conectaţi alt adaptor decât adaptorul DIGITAL MEDIA PORT. • Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT la/de la aparat, în timp ce acesta este pornit. • În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA PORT, sunt transmise şi imaginile. În acest caz, aparatul transmite doar un semnal video compozit, indiferent de tipul semnalului video. • Când utilizaţi simultan aparatul şi adaptorul Bluetooth Wireless Audio (precum TDM-BT1, nelivrat împreună cu aparatul), se poate reduce distanţa de transmisie dintre transmiţătorul Bluetooth şi adaptorul Bluetooth Wireless Audio. În acest caz, amplasaţi transmiţătorul Bluetooth cât mai departe de aparat, sau mutaţi adaptorul Bluetooth Wireless Audio mai aproape de transmiţătorul Bluetooth. • Când utilizaţi simultan aparatul şi adaptorul Wireless Audio prin reţea (precum TDM-NC1, nelivrat împreună cu aparatul), amplasaţi adaptorul Wireless Audio prin reţea cât mai departe de aparat. Redarea componentei conectate la aparat 1 Apăsaţi în mod repetat „FUNCTION” (Funcţie) până ce pe ecranul panoului frontal apare „DMPORT”. 2 Începeţi redarea componentei conectate. Sunetul sau imaginile de pe componenta conectată sunt redate pe aparat sau pe televizorul conectat. Pentru detalii de utilizare, consultaţi şi instrucţiunile de utilizare ale adaptorului DIGITAL MEDIA PORT. Notă • În funcţie de tipul de adaptor DIGITAL MEDIA PORT, este posibil să puteţi opera o componentă conectată folosind fie butoanele de pe telecomandă, fie cele de pe aparat. Următoarea ilustraţie arată un exemplu al b utoanelor ce pot fi utilizate în acest caz. Pentru accentuarea sunetului comprimat Puteţi accentua sunetul comprimat, de exemplu un fişier audio MP3. Acest efect se activează automat când setaţi modul de decodificare pe „A.F.D. STD” (pag. 35) în timp ce este selectată funcţia „DMPORT”. Pentru a anula efectul, selectaţi altă opţiune decât „A.F.D. STD.” 58 RO

Utilizarea unui produs S-AIR Sistemul este compatibil cu funcţia S-AIR (pagina 110), ce permite transmiterea sunetului între produsele S-AIR. Când achiziţionaţi produsul S-AIR, trebuie să realizaţi următoarele setări ca să stabiliţi transmiterea sunetului. Despre produsele S-AIR Există 2 tipuri de produse S-AIR. • Un itatea principală S-AIR (acest aparat) : Aceasta serveşte la transmiterea sunetului. Puteţi folosi maxim trei unităţi principale S- AIR. (Numărul de unităţi principale S-AIR ce pot fi folosite depinde de mediul de utilizare.) • Subunitatea S-AIR: Aceasta serveşte la rece pţionarea sunetului. Introducerea transmiţătorului / transceptorului wireless Pentru a folosi funcţia S-AIR, trebuie să introduceţi transmiţătorul wireless în aparat, iar transceptorul wireless în subunitatea S-AIR. Notă • Când introduceţi transmiţătorul / transceptorul wireless, asiguraţi-vă că cablul de alimentare de c.a. (de reţea) nu este conectat la o priză de repete. • Nu atingeţi bornele transmiţătorului / transceptorului wireless. Pentru a introduce transmiţătorul wireless în aparat 1 Scoateţi şuruburile şi desprindeţi capacul fantei. Partea din spate a aparatului ‐ Amplificator surround: Puteţi asculta sunet de la difuzoarele surround, în sistem wireless. Capacul fantei ‐ Receptor S-AIR: Puteţi asculta sunetele aparatului din altă cameră. Camera A Unitatea centrală S-AIR Subunitate S-AIR (amplificator surround) Notă • Scoateţi şuruburile din capacul fantei ce are semnul de avertizare. Nu scoateţi alte şuruburi. • Nu mai este necesar capacul fantei; păstraţi-l totuşi după desprindere. Camera B Subunitate S-AIR (receptor S-AIR) (nefurnizat) 59 RO