Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

2 Introduceţi

2 Introduceţi transmiţătorul wireless. Partea din spate a aparatului Notă • Introduceţi transmiţătorul wireless cu logo-ul S-AIR îndreptat în sus. • Introduceţi transmiţătorul wireless astfel încât semnele să fie aliniate. • Nu introduceţi decât transmiţătorul wireless în fanta EZW-T100. 3 Folosiţi aceleaşi şuruburi pentru a fixa transmiţătorul wireless. Partea din spate a aparatului Notă • Nu folosiţi alte şuruburi pentru a fixa transmiţătorul wireless. Pentru a introduce transceptorull wireless în subunitatea S-AIR Pentru detalii cu privire la instalarea transceptorului wireless în subunitatea S-AIR, de exemplu pentru un amplificator surround sau pentru un receptor S-AIR, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale subunităţii S-AIR. Sfat util • Sony recomandă efectuarea calibrării automate, atunci când se schimbă configuraţia S-AIR. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Calibrarea automată a configurărilor corespunzătoare” (pagina 69). Stabilirea transmisiei de sunet între unitatea S-AIR şi subunitatea S-AIR (configurarea codului de identificare) Pentru amplificatorul surround Pentru receptorul S-AIR Prin simpla corelare a codului de identificare al aparatului şi al subunităţii S-AIR, puteţi stabili transmisia de sunet. Pentru configurarea codului de identificare al aparatului 1 Apăsaţi butonul de pe aparat. Aparatul va porni. 2 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem ). 3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „S-AIR MENU” (Meniu S-AIR), apoi apăsaţi sau . 4 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „S-AIR ID” (Cod de identificare S-AIR), apoi apăsaţi sau . Notă tunci când transmiţătorul wireless nu este introdus în aparat, nu se poate selecta „S-AIR ID” (Cod de identificare S-AIR). 5 Apăsaţi pentru a selecta codul de identificare dorit. Puteţi selecta orice cod de identificare (A, B sau C). 6 Apăsaţi . S-a realizat configurarea. 7 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. 8 Setaţi subunitatea S-AIR la acelaşi cod de identificare. Transmisia de sunet se stabileşte astfel (exemplu): 60 RO

Unitatea centrală S-AIR (acest aparat) Cod de identificare A Subunitate S-AIR Cod de identificare A Cod de identificare A Subunitate S-AIR Pentru configurarea codului de identificare al amplificatorului surround Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale amplificatorului surround. Pentru configurarea codului de identificare al receptorului S-AIR Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale receptorului S-AIR. Pentru utilizarea mai multor unităţi principale S-AIR Puteţi folosi unităţi centrale S-AIR multiple, setând un cod de identificare diferit pentru fiecare componentă. Unitatea centrală S-AIR (acest aparat) Altă unitate centrală S-AIR Ascultarea sunetelor aparatului din altă cameră Pentru receptorul S-AIR Puteţi asculta sunetele aparatului folosind receptorul S-AIR. Puteţi asculta sunetele aparatului în altă cameră folosind receptorul S- AIR. Pentru mai multe informaţii referitoare la receptorul S-AIR, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale receptorului S-AIR. 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apar e „S-AIR MENU” (Meniu S-AIR), apoi apăsaţi sau 3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „S-AIR MODE” (Mod S-AIR), apoi apăsa ţi sau Notă • Atunci când transmiţătorul wireless nu este introdus în aparat, nu se poate selecta „S- AIR MODE” (Mod S-AIR). 4 Apăsaţi pentru a selecta configurarea dorită. • „PARTY” (Partajat): Receptorul S-AIR emite sunete conform funcţiilor configurate pe aparat. • „SEPARATE” (Separat): Puteţi configura funcţia dorită pentru receptorul S-AIR, fără modificarea funcţiilor unităţii. 5 Apăsaţi . S-a realizat configurarea. 6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. Cod de Cod de identificare A identificare A Subunitate S-AIR Subunitate S-AIR Cod de identificare B Subunitate S-AIR 61 RO