Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

6 Apăsaţi în mod

6 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „START” (Pornire) apoi apăsaţi . Aparatul începe interconectarea, iar pe ecranul panoului frontal clipeşte indicaţia „SEARCH” (Căutare). Pentru a anula interconectarea, apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 7 Începeţi interconectarea subunit ăţii S-AIR. ■ Pentru amplificatorul surround Apăsaţi butonul „POWER” (Alimentare) de pe amplificatorul surround pentru a îl porni, şi „PAIRING” (Interconectare) de pe panoul din spate al amplificatorului surround. Indicatorul „PAIRING” (Interconectare) al amplificatorului surround clipeşte în roşu când începe interconectarea. Când s-a stabilit transmisia sunetului, indicatorul „PAIRING” (Interconectare) al amplificatorului surround devine roşu, iar pe ecranul panoului frontal apar alternativ „PAIRING” (Interconectare) şi „COMPLETE” (Complet). Sfat util • Pentru a apă sa butonul „PAIRING” de pe panoul din spate al amplificatorului surround, se poate folosi un instrument subţire, precum o agrafă de hârtii. ■ Pentru receptorul S-AIR Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale receptorului S-AIR. Atunci când s-a stabilit transmisia de sunet, pe ecranul panoului frontal apar alternativ „PAIRING” (Interconectare) şi „COMPLETE” (Complet). Notă • Realizaţi interconectarea la câteva minute după Pasul 5. În caz contrar, pe ecranul panoului frontal apar alternativ „PAIRING” (Interconectare) şi „INCOMPLETE” (Incomplet). Pentru a continua interconectarea, apăsaţi şi începeţi din nou de la Pasul 5. Pentru a anula interconectarea, apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 8 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. Notă • La realizarea interconectării, pe ecranul pentru selectarea codului de identificare, lângă acesta din urmă, va apărea mesajul „(PAIRING)” (Interconectare). Pentru a anula interconectarea Schimbaţi setările codului de identificare pentru aparat folosind comutatorul „S-AIR ID” (Cod de identificare S-AIR) al aparatului. Dacă selectaţi un cod de identificare nou, se anulează interconectarea. Verificarea statutului S-AIR al aparatului Puteţi verifica statutul S-AIR, de exemplu codul de identificare S-AIR sau informaţiile de interconectare. 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „S-AIR MENU” (Meniu S- AIR), apoi apăsaţi sau . 3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „S-AIR ID” (Cod de identificare S-AIR), apoi apăsaţi sau Pe ecranul panoului frontal va apărea codul de identificare S-AIR al aparatului. Când unitatea este interconectată, lângă codul de identificare apare „(PAIRING)” (Interconectare). 4 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. Dacă transmisia de sunet este instabilă Pentru amplificatorul s urround Pentru receptorul S- AIR Dacă utilizaţi sisteme wireless multiple, ce împart banda de 2,4 GHz, precum reţele LAN wireless sau Bluetooth, transmisia produs elor S-AIR sau a altor produse wireless poate fi instab ilă. În acest caz, transmisia poate fi îmbunătăţită modificând următoarea configurare „RF CHANGE” (Schimbare RF). 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „S-AIR MENU” (Meniu S-AIR), apoi apăsaţi sau 3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „RF CHANGE” (Schimbare RF), apoi apăsaţi sau . Notă • Atunci când transmiţătorul wireless nu este introdus în aparat, nu se poate selecta „RF CHANGE” (Schimbare RF). 64 RO

4 Apăsaţi pentru a selecta configurarea dorită. • „AUTO” (Automat): În mod normal se va selecta această opţiune. Aparatul va trece automat opţiunea „RF CHANGE" (Schimbare RF) pe „ON" (Activat) sau pe „OFF" (Inactiv). • „[ON]” (Activat): Aparatul transmite sunete căutând canalul optim pentru transmitere. • „[OFF]” (Inactiv): Aparatul transmite sunete fixând canalul pentru transmitere. 5 Apăsaţi . S-a realizat configurarea. 6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. 7 Atunci când configuraţi „RF CHANGE” (Schimbare RF) pe „OFF” (Inactiv), selectaţi codul de identificare astfel încât transmisia sunetului să fie cât mai stabilă (pagina 60). Notă • În majoritatea cazurilor, nu va trebui să schimbaţi această setare. - Dacă opţiunea „RF CHANGE” (Schimbare RF) este configurată pe „OFF” (Inactiv), transmisia între aparat şi subunitatea S- AIR poate fi realizată prin intermediul unuia dintre următoarele canale. - S-AIR ID A: canal echivalent pentru canalul IEEE 802.1 1b/g 1 - S-AIR ID B: canal echivalent pentru canalul IEEE 802.1 1b/g 6 - S-AIR ID C: canal echivalent pentru canalul IEEE 802.11b/g 11 • Transmisia poate fi îmbunătăţită prin modificarea canalului (frecvenţei) de transmitere a celuilalt/celorlalte sistem(e) wireless. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale celuilalt/celorlalte sistem(e) wireless. 65 RO