Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Ascultarea sunetului de

Ascultarea sunetului de la televizor prin difuzoarele sistemului (Comandă audio a sistemului) Puteţi asculta cu uşurinţă sunetul de la televizor prin intermediul acestui aparat. Pentru a utiliza această funcţie, conectaţi sistemul şi televizorul cu un cablu audio şi cu un cablu HDMI (pagina 22). Schimbarea limbii pentru afişajul televizorului (Sincronizare limbă) Când schimbaţi limba pentru afişajul de pe ecran al televizorului, limba de afişare pe ecran a aparatului se schimbă şi ea după ce opriţi şi reporniţi aparatul. Pu teţi folosi funcţia de Control audio al aparatului astfel: • Puteţi asculta sunetul televizorului de la difuzoarele aparatului cu ajutorul unei operaţii simple. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului. • Când aparatul este pornit, se va emite sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. • Când se emite sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului, puteţi regla volumul şi opri sunetul aparatului folosind telecomanda televizorului. Notă • Funcţia de comandă audio a aparatului nu va fi operabilă dacă televizorul se află în modul PAP (imagine şi imagine). Când televizorul iese din modul PAP, metoda de transmitere a sunetului de la televizor revine la configurarea selectată înainte de intrarea în modul PAP. Configurarea nivelului maxim al volumului aparatului (Limita volumului) Dacă schimbaţi metoda de ieşire a televizorului către difuzoarele sistemului din meniul televizorului apăsând „THEATRE” (Cinema), sunetul poate avea un volum extrem de ridicat, în funcţie de nivelul de volum al sistemului. P uteţi preveni acest lucru limitând nivelul maxim al volumului. Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea „[Volume Limit]” (Limitarea volumului) (pagina 85). 68 RO

Calibrarea automată a configurărilor corespunzătoare „[Auto Calibration]” (Calibrarea automată) Sistemul D.C.A.C. (Calibrare automată cinematografică digitală) poate regla în mod automat sunetul surround corespunzător. Notă • La începerea funcţiei „[Auto Calibration]” (Calibrare automată), volumul sunetului aparatului va fi foarte ridicat. Nu puteţi reduce volumul. Aveţi grijă ca această situaţie să nu afecteze copiii şi vecinii. 1 Apăsaţi „HOME” (Acasă). Pe ecranul televizorului va apărea meniul Acasă. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[Setup]” (Configurare). 3 Apăsaţi pentru a selecta „[Audio Settings]” (Setări audio) şi apoi apăsaţi . 4 Apăsaţi pentru a selecta „[Auto Calibrati on]” (Calibrare automată) şi apoi apăsaţi . Apare ecranul de confirmare pentru „[Auto Calibration]” (Calibrarea automată). 5 Conectaţi microfonul de calibrare la mufa A. CAL MIC de pe panoul din spate. Reglaţi microfonul de calibrare la nivelul urechii, folosind un trepied sau alt instrument (nelivrat împreună cu aparatul). Faţa fiecărui difuzor trebuie să fie îndreptată înspre microfonul de calibrare, iar între difuzoare şi microfonul de calibrare nu trebuie să existe obstacole. Microfon de calibrare 6 Apăsaţi pentru a selecta „[Start]” (Pornire). Pentru a anula, selectaţi „[Cancel]” (Anulare). 7 Apăsaţi . Va începe funcţia „[Auto Calibration]” (Calibrarea automată). Sistemul regle ază automat setările difuzorului. Păstraţi liniştea în timpul măsurătorilor. Notă • Înainte de calibrarea automată, verificaţi dacă se aprinde amplificatorul surround şi instalaţi-l în locul potrivit. Dacă instalaţi amplificatorul surround într-un loc necorespunzător, precum altă cameră, nu se vor obţine măsurători satisfăcătoare. • Când folosiţi setul de difuzoare surround wireless (WAHT-SBP1, opţional) pentru difuzoarele surround spate (pag. 16), instalaţi-le în locul potrivit şi porniţi amplificatorul surround. • Se vor emite sunete puternice atunci când începe funcţia „[Auto Calibration]” (Calibrarea automată). Nu puteţi reduce volumul. Aveţi grijă ca această situaţie să nu afecteze copiii şi vecinii. 69 RO