Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Utilizarea Sleep

Utilizarea Sleep Timer-ului Puteţi programa oprirea sistemului după o durată de timp predeterminată, astfel încât puteţi adormi cu un fond muzical. Durata de timp după care are loc oprirea automată poate fi presetat ă în intervale a câte 10 minute. Apăsaţi „SLEEP” (Adormire). De fiecare dată când apăsaţi „SLEEP” (Adormire), durata afişată în minute (durata rămasă) se schimbă cu încă 10 minute. Atunci când configuraţi sleep timer-ul, pe ecranul panoului frontal clipeşte indicaţia „SLEEP” (Adormire). Pentru a verifica durata rămasă Apăsaţi o singură dată tasta „SLEEP” (Adormire). Pentru a modifica durata rămasă Apăsaţi în mod repetat tasta „SLEEP” (Adormire) pentru a selecta durata dorită. Pentru configurarea sleep timer-ului folosind meniul sistemului 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „SLEEP MENU” (Meniu adormire), apoi ap ăsaţi sau 3 Apăsaţi pentru a selecta o configurare. Durata afişată în minute (durata rămasă) se schimbă cu încă 10 minute. Modificarea strălucirii afişajului panoului frontal Strălucirea afişajului panoului frontal poate fi reglată la oricare dintre cele 2 nivele disponibile. 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DISP MENU” (Meniu afişare), apoi apăsaţi sau . 3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DIMMER” (Reducere strălucire), apoi apăsaţi sau 4 Apăsaţi pentru a selecta strălucirea afişajului panoului frontal. • „DIMMER OFF" (Reducere strălucire dezactivată): Display strălucitor. • „DIMMER ON” (Reducere strălucire activa tă): Display întunecat. 5 Ap ăsaţi . S-a realizat configurarea. 6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. Sfat util • Puteţi selecta durata rămasă, cu ajutorul butoanelor numerice. În acest caz, puteţi configura durata în trepte de câte 1 minut. 4 Apăsaţi . Se realizează configurarea, iar pe ecranul panoului frontal clipeşte indicaţia „SLEEP” (Adormire). 5 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. 74 RO

Dezactivarea butoanelor de pe aparat (Siguranţă pentru copii) Puteţi dezactiva butoanele de pe aparat (cu excepţia butonului ) pentru a preveni utilizarea lor eronată, de exemplu din joaca copiilor (funcţia de siguranţă pentru copii). Apăsaţi butonul de pe aparat timp de peste 5 secunde. Pe ecranul panoului frontal apar indicaţiile „CHILD LOCK” (Blocare copii) şi „ON” (Activat). S-a activat funcţia de blocare pentru copii şi s- au blocat butoanele de pe aparat. (Puteţi controla aparatul cu ajutorul telecomenzii.) Pentru a anula, apăsaţi timp de peste 5 secunde până ce pe ecranul panoului frontal apar indicaţiile „CHILD LOCK” (Blocare copii) şi „OFF” (Dezactivat). Notă • Când operaţi butoanele de pe aparat în timp ce este activată funcţia de siguranţă pentru copii, pe ecranul panoului frontal apare mesajul „CHILD LOCK” (Blocare copii). Despre demonstraţie Puteţi porni/opri demonstraţia de pe ecranul panoului frontal când aparatul se află în modul standby. 1 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). 2 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DISP MENU” (Meniu afişare), apoi apăsaţi sau . 3 Apăsaţi în mod repetat până ce pe ecranul panoului frontal apare „DEMO” (Demonstraţie), apoi apăsaţi sau . 4 Apăsaţi pentru a selecta o configurare. • „DEMO ON”(Demonstraţie activată): Activată. • „DEMO OFF” (Demonstraţie dezactivată): Dezactivată. Configurarea implicită diferă în funcţie de zonă. 5 Apăsaţi . S-a realizat configurarea. 6 Apăsaţi „SYSTEM MENU” (Meniu sistem). Se va dezactiva meniul sistemului. Sfat util • Atunci când achiziţionaţi un sistem nou, sau dacă sistemul are configurările implicite (pagina 89), puteţi dezactiva modul de demonstraţie, apăsând butonul de pe telecomandă. 75 RO