Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Economisirea de energie

Economisirea de energie în modul standby Verificaţi dacă s-au efectuat următoarele setări: - Funcţia „[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) este setată pe „Off” (Dezactivat) (pagina 66). - „S-AIR STBY” este configurat pe „STBY OFF” (Standby dezactivat) (pagina 62). - „DEMO” este setat pe „DEMO OFF” (Demo dezactivat) (pagina 75). - Funcţia „[Standby Mode]” (Mod standby) este setată pe „[Normal]” (pagina 86). 76 RO

Configurări şi reglaje Folosirea Meniului de Configurare Puteţi regla în diverse moduri elemente precum imaginea şi sunetul. Selectaţi (Configurare) din meniul de Acasă dacă doriţi să schimbaţi setările aparatului. Notă • Configurările de redare memorate pe disc au prioritate în faţa setărilor din Meniul de Configurare, şi este posibil ca unele dintre funcţiile descrise să nu funcţioneze. 1 Apăsaţi „HOME” (Acasă). Pe ecranul televizorului va apărea meniul Acasă. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[Setup]” (Configurare). 3 Apăsaţi pentru a selecta pictograma c ategoriei de configurare pe care doriţi să o schimbaţi şi apoi apăsaţi . E xemplu: „[Video Settings]” (Setări video) Pictograma E xplicaţie „[Network Update]” (Actualizare reţea) (pagina 78) Actualizează software-ul sistemului. „[Video Setting s]” (Setări video) (pagina 79) Realizează setările video în funcţie de tipul mufelor. „[Audio Settings]” (Setări audio) (pagina 81) Realizează setările audio în funcţie de tipul mufelor. „[BD/DVD Viewing Settings]” (Setări vizualizare BD/DVD) (pagina 83) Realizează setări detaliate pentru redarea BD/DVD. „[Photo Settings]” (Setări foto) (pagina 85) Realizează setările pentru fotografii. „[HDMI Settings]” (Setări HDMI) (pagina 85) Realizează setările HDMI. „[System Settings]” (Setări sistem) (pagina 86) Realizează setările pentru sistem. „[Network Settings]” (Setări reţea) (pagina 87) Realizează setări detaliate pentru Internet şi reţea. „[Easy Setup]” (Configurare rapidă) (pagina 88) Rulează din nou Configurarea rapidă pentru a realiza setările de bază. „[Resetting]” (Resetarea) (pagina 89) Resetează aparatul la configurările din fabrică. 4 Apăsaţi pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi . Vor apărea opţiunile pentru elementul selectat. Exemplu: „[TV Type]” (Tip TV) Opţiuni 77 RO