Views
5 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

■ „[Attenuate -

■ „[Attenuate - AUDIO]” (Atenuare – Audio) Pot apărea distorsiuni când ascultaţi o componentă conectată la mufele AUDIO (AUDIO IN L/R) (Intrare audio stg./dr.). Pentru a preveni distorsiunile, reduceţi volumul aparatului. Distorsiunile nu reprezintă o defecţiune şi vor depinde de componenta conectată. „[On]” (Activat): Atenuează nivelul de intrare. Se modifică nivelul de ieşire. „[Off]” (Dezactivat): Nivel normal al sunetului preluat. ■ „[BD/DVD Audio Output]” (Ieşire audio BD/DVD) Sistemul nu poate transmite simultan sunet pe canale multiple de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) şi de la difuzoarele aparatului. Puteţi selecta metoda de ieşire. „[Speaker only]” (Doar difuzor): Emite sunet pe canale multiple doar de la difuzoarele aparatului. „[Speaker priority]” (Prioritate difuzor): Emite sunet pe canale multiple de la difuzoarele aparatului şi semnale liniare PCM pe 2 canale de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI). „[HDMI priority]” (Prioritate HDMI): Emite sunet stereo pe 2 canale de la difuzoarele aparatului şi activează ieşirea de sunet de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI). Formatul sunetului de la mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) depinde de componenta conectată. ■ „[Sound Effect]” (Efect sonor) Puteţi seta efectele sonore ale sistemului – „SOUND MODE” (Mod sunet), „DYNAMIC BASS” (Bas dinamic), „NIGHT” (Noapte), „TONE” (Ton) şi „DEC. MODE” (Mod decodificare) – pe activat sau dezactivat.. „[On]” (Activat): Activează toate efectele sonore ale aparatului. Limita maximă a frecvenţei de eşantionare este setată la 48 kHz. „[Off]” (Dezactivat): Efectele de sunet sunt dezactivate. Selectaţi această opţiune atunci când nu doriţi să setaţi limita maximă a frecvenţei de eşantionare. ■ „[Speaker Settings]” (Setări difuzor) Configuraţi difuzoarele, pentru a obţine sunet surround optim. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Configurarea difuzoarelor” (pagina 70). ■ „[Auto Calibration]” (Calibrarea automată) Puteţi calibra automat configurările corespunzătoare. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Calibrarea automată a configurărilor corespunzătoare” (pagina 69). Notă • Când setaţi „[BD/DVD Audio Output]” (Ieşire audio BD/DVD) pe „[HDMI priority]” (Prioritate HDMI), pe ecranul televizorului apare un mesaj de confimare. Apăsaţi pentru a selecta "OK" şi pentru a finaliza configurarea. • Când setaţi „[BD/DVD Audio Output]” (Ieşire audio BD/DVD) pe „[HDMI priority]” (Prioritate HDMI), funcţiile „SOUND MODE” (Mod sunet), „DYNAMIC BASS” (Bas dinamic), „NIGHT” (Noapte), „TONE” (Ton) şi „DEC. MODE” (Mod decodificare) sunt dezactivate. • Când este activată funcţia de Comandă audio a sistemului (pagina 68), această setare se poate schim ba automat. 82 RO

„[BD/DVD Viewing Settings]” (Setări vizualizare BD/DVD) Puteţi realiza setări detaliate pentru redarea BD/DVD. ■ „[BD/DVD MENU]” (Meniu BD/DVD) Puteţi selecta limba implicită a meniului pentru discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Când selectaţi opţiunea „[Select Language Code]” (Selectare cod de limbă), apare ecranul pentru introducerea codului de limbă. Introduceţi codul pentru limba dvs. consultând „Lista codurilor de limbă” (pagina 105). ■ [Audio] Puteţi selecta limba implicită a piesei pentru discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Dacă selectaţi [Original], se va selecta limba prioritară a discului. Când selectaţi opţiunea „[Select Language Code]” (Selectare cod de limbă), apare ecranul pentru introducerea codului de limbă. Introduceţi codul pentru limba dvs. consultând „Lista codurilor de limbă” (pagina 105). ■ „[Subtitle]” (Subtitrare) Puteţi selecta limba implicită a subtitrării pentru discurile BD-ROM sau DVD VIDEO. Când selectaţi opţiunea „[Select Language Code]” (Selectare cod de limbă), apare ecranul pentru introducerea codului de limbă. Introduceţi codul pentru limba dvs. consultând „Lista codurilor de limbă” (pagina 105). ■ „[BD Parental Control]” (Control parental BD) Redarea unor discuri BD-ROM poate fi restricţionată în funcţie de vârsta utilizatorilor. Unele scene pot fi blocate sau înlocuite cu altele. 1 Introduceţi parola de patru cifre folosind butoanele numerice. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[OK]”, apoi apăsaţi . 3 Apăsaţi pentru a selecta restricţia de vârstă şi apoi apăsaţi . Cu cât valoarea configurată este mai redusă, cu atât este mai strictă restricţia. Dacă selectaţi „[Select Age Restriction]” (Selectare restricţie de vârstă), puteţi introduce restricţia de vârstă de la [0] la [255] folosind şi butoanele numerice. Pentru a anula setarea de Control parental Selectaţi „[No Restrictions]” (Fără restricţii). Notă • Dacă uitaţi parola, resetaţi aparatul (pagina 89) şi setaţi o parolă nouă (vezi „[Password]” (Parolă) (pagina 84)). • La discurile care nu au funcţia de Control parental, redarea nu poate fi restricţionată pe acest aparat. • În funcţie de disc, vi se poate cere să schimbaţi nivelul de control parental în timpul redării discului. În acest caz, introduceţi parola şi apoi schimbaţi nivelul. • Când s-a selectat [255] la „[Select Age Restriction]” (Selectare restricţie de vârstă), se anulează setarea de control parental. • Puteţi schimba parola. Vezi „[Password]” (Parola) (pagina 84). ■ „[DVD Parental Control]” (Control parental DVD) Redarea unor DVD-uri VIDEO poate fi restricţionată pe baza unui nivel predeterminat, precum vârsta utilizatorilor. Unele scene pot fi blocate sau înlocuite cu altele. 1 Introduceţi parola de patru cifre folosind butoanele numerice. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[OK]”, apoi apăsaţi . 3 Apăsaţi pentru a selecta un nivel şi apoi apăsaţi . Cu cât valoarea configurată este mai redusă, cu atât este mai strictă restricţia. Pentru a anula setarea de Control parental Selectaţi „[No Restrictions]” (Fără restricţii). Notă • Dacă uitaţi parola, resetaţi aparatul (pagina 89) şi setaţi o parolă nouă (vezi „[Password]” (Parolă) (pagina 84)). • La discurile care nu au funcţia de Control parental, redarea nu poate fi restricţionată pe acest aparat. • În funcţie de disc, vi se poate cere să schimbaţi nivelul de control parental în timpul redării discului. În acest caz, introduceţi parola şi apoi schimbaţi nivelul. Sfat util • Puteţi schimba parola. Vezi „[Password]” (Parola) (pagina 84). 83 RO