Views
4 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

■ „[Parental Control

■ „[Parental Control Region Code]” (Cod regional pentru controlul parental) Redarea unor discuri BD-ROM sau DVD VIDEO poate fi restricţionată în funcţie de zona geografică. Unele scene pot fi blocate sau înlocuite cu altele. 1 Introduceţi parola de patru cifre folosind butoanele numerice. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[OK]”, apoi apăsaţi . 3 Apăsaţi pentru a selecta restricţia de zonă şi apoi apăsaţi . Când selectaţi opţiunea „[Select Region Code]” (Selectare cod regional), apare ecranul pentru introducerea codului regional. Introduceţi codul pentru restricţia de zonă consultând „Control parental/Lista codurilor regionale” (pagina 105). Modificarea parolei 1 După pasul 1, introduceţi parola de patru cifre folosind butoanele numerice. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[OK]”, apoi apăsaţi . 3 Introduceţ i o nouă parolă folosind butoanel e numerice. 4 Apăsaţi pentru a sele cta „[OK]”, apoi apăsaţi . ■ „[Hybrid Disc Playback Layer]” (Strat de redare disc hibrid) Puteţi selecta prioritatea straturilor atunci când redaţi un disc hibrid. Pentru a schimba setarea, opriţi şi reporniţi aparatul. [BD]: Redă s tratul BD. [DVD/CD]: Redă stratul DVD sau CD. Notă • Dacă uitaţi parola, resetaţi aparatul (pagina ■ „[BD Internet Connectio n]” ( Conexiune la 89) şi setaţi o parolă nouă (vezi „[Password]” internet BD) (Parolă) (pagina 84)). Puteţi seta dacă permiteţi sau nu conectarea la • La discurile care nu au funcţia de Control internet din conţinutul unui disc BD redat (în parental, redarea nu poate fi restricţionată pe modul BDMV). La utilizarea acestei funcţii sunt acest aparat. necesare conexiuni şi setări de reţea (pagina • În fun cţie de disc, vi se poate cere să 87). schimbaţi nivelul de control parental în timpul redă rii discului. În acest caz, introduceţi „[Allow]” (Permite): În mod normal se va parola şi apoi schimbaţi nivelul. selecta această opţiune. „[Do not allow]” (Nu permite): Interzice Sfat util conectarea la internet. • P uteţi schimba parola. Vezi „[Password]” (Parola) (pagina 84). ■ „[Password]” (Parola) Puteţi seta ori modifica parola pentru funcţia de contr ol parental. O parolă vă permite să setaţi o restricţie pentru redarea unui BD-ROM sau DVD VIDEO. Dacă este cazul, puteţi diferenţia nivelurile de restricţie pentru BD-ROM şi DVD VIDEO. 1 Introduceţi parola de patru cifre folosind butoanele numerice. 2 Apăsaţi pentru a selecta „[OK]”, apoi apăsaţi . 84 RO

„[Photo Settings]” „[HDMI Settings]” (Setări foto) (Setări HDMI) Puteţi realiza setările pentru imagini. Puteţi realiza setările HDMI. ■ „[Slideshow Speed]” (Viteza prezentării de diapozitive) Puteţi schimba vit eza prezentării de diapozitiv. „[Fast]” (Rapid): F otografiile se schimbă rapid. [Normal]: Fotografiile se schimbă la viteză normală. „[Slow]” (Lent): Fo tografiile se schimbă lent. ■ „[Control for HDMI]” (Comandă pentru HDMI) Puteţi configura funcţia „[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) ca fiind activată sau dezactivată. Pentru detalii consultaţi secţiunea „Utilizarea comenzii pentru funcţia HDMI pentru sincronizarea „BRAVIA”” (pagina 66). „[On]” (Activat): Activată. Puteţi opera reciproc între componentele conectate cu un cablu HDMI. „[Off]” (Dezactivat): Dezactivat. ■ „[Volume Limit]” (Limita volumului) Dacă schimbaţi metoda de ieşire a televizorului către difuzoarele sistemului din meniul televizorului sau apăsând „THEATRE” (Cinema), se activează Comanda sistemului audio (pagina 68) şi sunetul poate avea un volum extrem de ridicat, în funcţie de nivelul de volum al sistemului. Puteţi preveni acest lucru limitând nivelul maxim al volumului. „[Level 3]" (Nivel 3): Maximum volume level is set to 10. „[Level 2]" (Nivel 2): Nivelul maxim al volumului este reglat la 15. „[Level 1]" (Nivel 1): Nivelul maxim al volumului este reglat la 20. „[Off]” (Dezactivat): Dezactivat. Notă • Această funcţie este disponibilă doar atunci când conectaţi aparatul şi televizorul cu cablul HDMI, iar funcţia „[Control for HDMI]” (Comandă HDMI) este setată pe „[On]” (Activat). 85 RO