Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

„[System Settings]”

„[System Settings]” (Setări sistem) ■ „[Software Update Notification]” (Notificare actualizare software) Pu teţi primi informaţii cu privire la versiunea mai recentă a software-ului. Informaţiile apar Puteţi realiza setările pentru sistem. pe ecranul televizorului când porniţi aparatul. La utilizarea acestei funcţii sunt necesare ■ [OSD] conexiuni şi setări de reţea (pagina 87). Puteţi selecta limba pentru afişajele pe ecran ale aparatului. „[On]” (Activat): Setează aparatul să vă informeze cu privire la noi versiuni ale ■ „[Standby Mode]” (Mod standby) software-ului (pagina 78). Puteţi scurta durata de pornire la pornirea „[Off]” (Dezactivat): Dezactivat. aparatului. „[Quick start]” (Pornire rapidă): Scurtează durata de pornire din modul standby. Puteţi opera aparatul imediat după pornire. [Normal]: Configurarea implicită. Notă • Când „[Standby Mode]” (Modul standby) este setat pe „[Quick Start]” (Pornire rapidă), consumul de energie va fi mai mare decât atunci când „[Standby Mode]” (Modul standby) este setat pe „[Normal]”. ■ „[Auto Display]” (Afişare automată) Puteţi afişa informaţii când comutaţi modurile audio sau în timpul redării. „[On]” (Activat): Afişează automat informaţiile pe ecran atunci când se schimbă titlurile de vizualizare, modurile de imagine, semnalele audio, etc. „[Off]” (Dezactivat): Afişează informaţii doar când apăsaţi „DISPLAY” (Afişare). ■ [Screen Saver] Imaginea screensaver-ului apare când nu folosiţi aparatul timp de peste 15 minute în timp ce pe ecranul televizorului se afişează, de exemplu, meniul de Acasă. Screensaver-ul împiedică deteriorarea dispozitivului de afişare (aşa-numitul efect „ghosting” – imaginifantomă). „[On]” (Activat): Porneşte funcţia de screen saver. „[Off]” (Dezactivat): Dezactivat. ■ „[System Information]” (Informaţii despre sistem) Puteţi afişa informaţii despre versiunea de software a sistemului şi adresa MAC. 86 RO

„[Network Settings]” ( Setări reţea) Puteţi realiza setări detaliate pentru Internet şi reţea. ■ „[Internet Settings]” (Setări internet) Aceste elemente sunt necesare când vă conectaţi la internet printr-un cablu de reţea. Introduceţi valorile alfanumerice corespunzătoare pentru routerul dvs. broadband sau wireless LAN. Este posibil ca elementele ce trebuie setate să difere, în funcţie de furnizorul de internet sau de router. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate de furnizorul de internet sau împreună cu routerul. 1 Apăsaţi pentru a selecta „[IP Address Acquisition]” (Obţinere adresă IP), apoi apăsaţi . 2 Apăsaţi pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi . „[Use DHCP]” (Utilizare DHCP): Selectaţi această opţiune când sunt disponibile setări de server DHCP (Protocol de configurare dinamică a gazdei) de la furnizorul dvs. de internet. Se vor aloca automat setările de reţea necesare pentru aparat. Dacă setaţi „[DNS Server Auto Acquisition]” (Obţinere automată server DNS) pe „[Off]” (Dezactivat), setaţi următoarele elemente: - „[DNS Server (Primary)]" (Server DNS primar) - „[DNS Server (Secondary)]" (Server DNS secundar) „[Use Static IP Address]” (Utilizare adresă IP statică): Setaţi manual adresa IP în funcţie de mediul reţelei dvs. Setaţi următoarele elemente: - „[IP Address]” (Adresa IP) - „[Subnet Mask]” (Masca sub-reţelei) - „[Default Gateway]” (Ieşire implicită) - „[DNS Server (Primary)]" (Server DNS primar) - „[DNS Server (Secondary)]" (Server DNS secundar) Notă • Când setaţi manual adresele „[DNS Server (Primary)]/ [DNS Server (Secondary)]” (Server DNS primar / server DNS secundar), introduceţi adresa „[DNS Server (Primary)]" (Server DNS primar). Altfel, opţiunea „[Internet Settings]” (Setări internet) va fi setată incorect. 3 Dacă furnizorul dvs. de internet are o anumită setare pentru serverul proxy, apăsaţi pentru a selecta „[Proxy Settings]” (Setări proxy), apoi apăsaţi . Apare ecranul „[Proxy Settings]” (Setări proxy). Dacă serverul proxy nu are o setare specifică, mergeţi la pasul 8. 4 Apăsaţi pentru a selecta „[Use of Proxy Server]” (Utilizare server proxy), apoi apăsaţi . 5 Apăsaţi pentru a selecta „[On]” (Activat) şi apoi apăsaţi . 6 Selectaţi „[Proxy Server]” (Server proxy) şi „[Port]” şi introduceţi setările. Pentru a introduce serverul proxy, consultaţi secţiunea „Introducerea caracterelor” (pagina 87). 7 Apăsaţi „RETURN” (Rev enire) . 8 Apăsaţi pentru a selecta „[Network Diagnostic]” (Diagnostic reţea) şi apoi apăsaţi . 9 Apăsaţi pentru a selecta „[Start]” (Pornire), apoi apăsaţi . 10 Verificaţi dacă apare mesajul „[Network connections are correct.]” (Conexiunile de reţea sunt corecte). S-a realizat configurarea. Dacă nu apare mesajul, urmaţi mesajele de pe ecran. Introducerea caracterelor Ecranul de introducere a caracterelor apare când selectaţi „[Proxy Server]” (Server proxy) la „[Proxy Settings]” (Setări proxy). 1 Apăsaţi în mod repetat butonul numeric pentru a selecta un caracter. Exemplu: Apăsaţi o dată butonul 3 pentru a introduce [D]. Apăsaţi butonul 3 de trei ori pentru a introduce [F]. 2 Apăsaţi şi introduceţi următorul caracter. 3 Apăsaţi butonul albastru („[Finish]” – Încheiere) pentru a încheia. 87 RO