Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Puteţi folosi

Puteţi folosi următoarele butoane pentru a introduce caracterele. Butoane Butonul roşu „[Letter Type]” (Tip literă) Butonul verde [A/a] Butonul galben „[Symbol]” (Simbol) Butonul albastru „[Finish]” (Încheiere) „CLEAR” „[Clear]/[Clear All]” (Ştergere/ Ştergere toate) „RETURN” (Revenire) „[Cancel]” (Anulare) Detalii Comută tastatura între alfabet şi numere. Comută tastatura între majuscule şi minuscule. Afişează tastatura pentru simboluri. S-au introdus caracterele, iar aparatul revine la afişajul anterior. Şterge caracterul de la dreapta cursorului. Pentru a şterge toate caracterele afişate, apăsaţi şi ţineţi apăsat „CLEAR” (Ştergere) timp de 2 secunde sau mai mult. Revine la afişajul anterior, anulând datele introduse. „[Easy Setup]” (Configurare rapidă) Puteţi rula Configurarea rapidă pentru a realiza setările de bază. 1 Apăsaţi pentru a selecta „[Start]” (Pornire), apoi apăsaţi . 2 Urmaţi instrucţiunile de la „Pasul 3: Realizarea configurării rapide” (pagina 31) de la pasul 4. • Selectaţi o funcţie de intrare folosind , şi apăsaţi . • Introduceţi caracterele astfel: (1) Selectaţi un panou de selectare caractere folosind şi apăsaţi . (2) Selectaţi un caracter folosind apăsaţi . şi 88 RO

„[Resetting]" (Resetarea) Resetarea setărilor de sistem, altele decât cele privind parola Puteţi reseta setările de sistem la configurările implicite din fabrică. Setările pot fi resetate pe grup funcţional. Toate setă rile din grup vor fi resetate. 1 Apăsaţi pentru a selecta „[Reset to Factory Default Settings]” (Resetare la setările implicite din fabrică) şi apoi apăsaţi . 2 Apăsaţi pentru a selecta setările pe care doriţi să le resetaţi la valorile implicite, apoi apăsaţi . Puteţi reseta următoarele setări: - „[Video Settings]” (Setări video) - „[Audio Settings]” (Setări audio) - „[BD/DVD Viewing Settings]” (Setări vizualizare BD/DVD) (cu ex cepţia setărilor „[BD Parental Control]” (Control parental BD), „[DVD Parental Control]” (Control parental DVD), „[Parental Control Region Code]” (Cod regional control parental), „[Password]” (Parolă)) - „[Photo Settings]” (Setări foto) - „[HDMI Settings]” (Setări HDMI) - „[System Settings]” (Setări sistem) - „[Network Settings]” (Setări reţea) - „[All Settings]” (Toate setările) (cu excepţia setărilor „[BD Parental Control]” (Control parental BD), „[DVD Parental Control]” (Control parental DVD), „[Parental Control Region Code]” (Cod regional control parental), „[Password]” (Parolă)) Ecranul solicită confirmarea. Notă • Când se selectează „[All Settings]” (Toate setările), se resetează toate setările sistemului, cu excepţia celor privind parola, iar acesta se opreşte. • Nu se resetează setările de la „Ajustarea imaginii pentru fişierele video” (pagina 44). Resetarea tuturor setărilor de sistem la valorile implicite Puteţi reseta toate setările de sistem la configurările implicite. 1 Apăsaţi pentru a selecta „[Reset to Factory Default Settings]” (Resetare la setările implicite din fabrică) şi apoi apăsaţi . 2 Apăsaţi pentru a selecta „[All Settings]” (Toate setările) şi apoi apăsaţi . Ecranul solicită confirmarea. 3 Apăsaţi simultan butonul şi „VOLUME” (Volum) - de pe aparat timp de peste 5 secunde. Toate setările sistemului se readuc la valorile implicite, iar sistemul se opreşte. Notă • Nu se resetează setările de la „Ajustarea imaginii pentru fişierele video” (pagina 44). 3 Apăsaţi pentru a selecta „[Start]” (Pornire), apoi apăsaţi . Pentru a anula, selectaţi „[Cancel]” (Anulare). 89 RO