Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Ghid al probleme lor de

Ghid al probleme lor de funcţionare Dacă în timpul utilizării apa ratului întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi, folosiţi acest ghid al problemelor de funcţionare pentru a încerca să remediaţi situaţia înainte de a solicita asistenţă pentru reparaţii. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. Vă rugăm să reţineţi, că în cazul în care personalul de service schimbă anumite piese în cadrul reparaţiei, acestea s-ar putea să fie reţinute. În caz de probleme cu funcţia S-AIR, întreg sistemul (unitatea centrală S-AIR şi subunitatea) trebuie verificat de un distribuitor Sony. Alimentarea Simptomul Alimentarea este oprită. Pe ecranul panoului frontal apar alternativ mesajele „PROTECTOR” şi „PUSH POWER” (Apăsaţi butonul POWER). Imaginea Simptomul Nu se vede nicio imagine. Nu apare imagine când rezoluţia ieşirii video, selectată la „[Output Video Format]” (Formatul video de ieşire) este incorectă. Semnalele video nu se transmit prin alte mufe decât prin mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) atunci când conectaţi simultan mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) şi alte mufe de ieşire video. Zona întunecată a imaginii este prea întunecată/zona luminoasă este prea luminoasă sau nenaturală. 92 RO Soluţia • Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare la reţea. • Apăsaţi după ce dispare „STANDBY” de pe ecranul panoului frontal. Apăsaţi pentru a opri aparatul şi verificaţi următoarele elemente după ce dispare indicaţia „STANDBY”. • Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate? • Folosiţi doar difuzoarele specificate? • Sunt cumva blocate fantele de ventilaţie ale aparatului? • După ce aţi verificat elementele de mai sus şi aţi remediat eventualele probleme, porniţi aparatul. Dacă nu puteţi găsi cauza problemei chiar şi după ce aţi verificat toate elementele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. Soluţia • Nu sunt bine conectate cablurile video. • Cablurile video sunt deteriorate. • Unitatea nu este conectată la mufa de intrare potrivită a televizorului (pagina 22). • Intrarea video a televizorului nu este configurată astfel încât să puteţi vedea imaginile transmise de sistem. • Verificaţi metoda de ieşire a aparatului (pagina 22). • Reconectaţi bine cablul de legătură. • Aparatul este conectat la un dispozitiv de intrare neconform cu modul HDCP (prescurtare de la: Protecţie împotriva copierii digitale în bandă largă) (nu se aprinde „HDMI” pe panoul frontal) (pagina 22). • La redarea unui DVD double-layer, este posibil ca imaginea şi sunetul să se întrerupă temporar în punctul în care se schimbă straturile. • Apăsaţi şi menţineţi butoanele şi de pe aparat timp de peste 5 secude pentru a reseta rezoluţia ieşirii video la valoarea minimă. • Setaţi „[Output Video Format]” (Format video ieşire) pe „[Component Video]” (Video componentă) (pagina 80). • Setaţi „[Picture Quality Mode]” (Mod calitate imagine) pe „[Standard]” (valoarea implicită) (pagina 44).

Simptomul Soluţia Imaginea nu este transmisă • Verificaţi setările „[Output Video Format]” (Format video ieşire) (pagina 80). corect. Imaginea apare cu distorsiuni. • Discul este murdar sau deteriorat. • Dacă imaginea transmisă de aparat trece printr-un video-recorder pentru a ajunge la televizor, semnalul de protecţie la copiere aplicat pe unele programe de BD/DVD poate afecta calitatea imaginii. Dacă tot aveţi probleme, chiar şi când conectaţi unitatea direct la televizor, încercaţi să o conectaţi la alte mufe de intrare. Imaginea nu umple ecranul • Proporţia aspectului este fixată pe disc. televizorului, deşi la „[Video Settings]” (Setări video), proporţia aspectului este configurată pe „[TV Type]” (Tip TV). Ecranul televizorului prezintă • În cazul utilizării difuzoarelor în apropierea unui TV cu tub cinescop sau neuniformităţi de culoare. proiector, instalaţi difuzoarele la cel puţin 0,3 m distanţă faţă de TV. • Dacă neuniformităţile de culoare persistă, opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou după 15-30 de minute. • Dacă apare efect de microfonie, repoziţionaţi difuzoarele audio la o distanţă şi mai mare faţă de TV. • Asiguraţi-vă de faptul că în apropierea difuzoarelor audio nu se află obiecte magnetice (lacăt magnetic pe un suport pentru TV, dispozitive medicale, jucării, etc.). Sunetul Simptomul Nu se aude niciun sunet. Nu se transmite sunet prin mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI). Sunetele din stânga şi din dreapta sunt neechilibrate sau inversate. Nu se aude sunetul prin subwoofer. Se aude brum sau zgomot puternic. Sunetul îşi pierde efectul stereo când redaţi un CD. Soluţia • Nu sunt bine conectate cablurile pentru difuzoare. • Apăsaţi butonul de pe telecomandă dacă pe afişajul panoului frontal al sistemului este afişat „MUTING ON” (Volumul redus la zero). • Sistemul se află în modul pauză. Apăsaţi redare normală. • Se realizează derularea rapidă înainte sau înapoi. Apăsaţi reveni la modul de redare normală. • Verificaţi configurările difuzoarelor (pagina 70). pentru a reveni la modul de pentru a • Se realizează derularea lentă înainte sau blocarea cadrului. Apăsaţi pentru a reveni la modul de redare normală. • Mufa „HDMI OUT” (Ieşire HDMI) este conectată la un dispozitiv DVI (interfaţă vizuală digitală), iar mufele DVI nu acceptă semnalele audio. • Încercaţi următoarele: (1) Opriţi şi reporniţi sistemul. (2) Opriţi şi reporniţi componenta conectată. (3) Deconectaţi şi reconectaţi cablul HDMI. • Setaţi „[BD/DVD Audio Output]” (Ieşire audio BD/DVD) pe „[HDMI priority]” (Prioritate HDMI) (pagina 82). • Verificaţi conectarea corectă şi fermă a boxelor şi a componentelor. • Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 21, 70). • Verificaţi conectarea fermă a boxelor şi a componentelor. • Verificaţi dacă cablurile de legătură sunt plasate la distanţă faţă de un transformator ori de un motor şi la cel puţin 3 metri distanţă faţă de un televizor ori de o lampă fluorescentă. • Îndepărtaţi televizorul de componentele audio. • Ştecherele şi mufele sunt murdare. Ştergeţi-le cu o lavetă umezită uşor cu alcool. • Curăţaţi discul. • Selectaţi sunet stereo apăsând (pagina 51). • Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect. 93 RO