Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Rumeno

Simptomul Efectul

Simptomul Efectul surround este dificil de obţinut atunci când piesa sonoră redată este în format Dolby Digital, DTS, sau MPEG audio. Sunetul se aude doar din difuzorul central. Nu se aude sunet din difuzorul central. Soluţia • Verificaţi configurarea modului de decodificare (pagina 35). • Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 21, 70). • În funcţie de discul BD/DVD, este posibil ca semnalul de ieşire să nu se realizeze pe întreg canalul 5.1. Acesta poate fi monofonic sau stereo chiar dacă piesa sonoră este înregistrată în format Dolby Digital sau MPEG audio. • În funcţie de disc, este posibil ca sunetul să se audă doar din difuzorul central. • Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 21, 70). • Verificaţi configurarea modului de decodificare (pagina 35). • În funcţie de sursă, este posibil ca efectul difuzorului central să fie mai puţin observabil. • Se rulează un fişier sursă cu 2 canale. Din difuzoarele surround nu se aude sunet sau sunetlu se aude foarte încet. Începutul sunetului nu se aude. • Verificaţi conexiunile şi configurările difuzoarelor (paginile 21, 70). • Verificaţi configurarea modului de decodificare (pagina 35). • În funcţie de sursă, este posibil ca efectul difuzoarelor surround să fie mai puţin observabil. • Se rulează un fişier sursă cu 2 canale. • Setaţi modul de sunet pe „MOVIE” (Film) sau „MUSIC” (Muzică) (pagina 50). • Selectaţi „A.F.D. STD" la modul de decodare (pagina 35). Efectele de sunet sunt dezactivate. Se produc distorsiuni în sunetul unei componente conectate. Utilizarea Simptomul Nu se poate face acordul pe frecvenţa staţiilor radio. • Efectele pentru „SOUND MODE” (Mod de sunet), „DYNAMIC BASS” (Bas dinamic), „NIGHT” (Noapte), „TONE” (Ton) şi „DEC. MODE” (Mod decodificare) pot fi dezactivate în funcţie de fluxul de intrare (pag. 82). • Reduceţi nivelul de intrare al componentei conectate setând „[Attenuate - TV]” (Atenuare – TV) sau „[Attenuate - AUDIO]” (Atenuare – Audio) (pag. 81). Soluţia • Verificaţi dacă antenele sunt conectate ferm. Reajustaţi poziţia antenelor; dacă este cazul, conectaţi o antenă exterioară. • Intensitatea semnalului de la staţiile radio este prea scăzută pentru a face acordul automat. Efectuaţi acordul direct. • În memoria receptorului nu aţi presetat staţii radio, ori staţiile presetate au fost şterse din memorie (atunci când procedaţi la acordul pe frecvenţă prin căutarea staţiilor presetate). Presetaţi staţiile (pagina 54). • Apăsaţi „DISPLAY” (Afişare) astfel încât pe display să fie afişată frecvenţa staţiilor radio. Telecomanda nu funcţionează. • Există obstacole între telecomandă şi aparat. • Distanţa dintre telecomandă şi aparat este prea mare. • Telecomanda nu este îndreptată către senzorul de distanţă al aparatului. • Bateriile telecomenzii sunt descărcate. • Când nu puteţi efectua operaţiunile de meniu prin ecranul panoului frontal, apăsaţi butonul „HOME” (Acasă) de pe telecomandă. 94 RO

Simptomul Discul nu rulează. Numele fişierului nu este afişat corect. Soluţia • Discul este murdar. • Nu este introdus niciun disc. • Discul este introdus invers. Introduceţi discul cu suprafaţa de citire în jos. • Discul alunecă în suport. • Încercaţi să redaţi un disc înregistrat într-un format ce nu poate fi redat pe acest aparat (pagina 99). • Codul regional al discului BD/DVD nu este compatibil cu aparatul. • În interiorul aparatului s-a format condens ce poate avaria lentilele. Scoateţi discul şi lăsaţi sistemul pornit aproximativ o jumătate de oră. • Aparatul nu poate reda un disc inscripţionat care nu este finalizat corect (pagina 99). • Aparatul afişează doar caractere în format compatibil ISO 8859-1. Alte caractere pot fi afişate diferit. • Caracterele introduse pot fi afişate diferit în funcţie de programul de scriere utilizat. • S-a selectat funcţia „Resume Play” (Reluare redare). ţiuni început), apoi apăsaţi . • Pe ecranul televizorului va apărea automat titlul sau meniul discului BD/DVD. • Discul BD/DVD are o funcţie de redare automată. Discul nu în cepe să ruleze de la început. Apăsaţi „OPTIONS” (Op ) şi selectaţi „[Play from start]” (Redare de la Aparatul începe automat redarea discului. Redarea se opreşte automat. Nu puteţi efectua unele funcţii precum oprirea sau căutarea. Mesajele nu apar pe ecranul telev izorului în limba dorită. Nu se pot schimba limba piesei audio/subtitrării sau unghiurile. Sertarul discului nu se deschide şi nu puteţi scoate discul nici după ce aţi apăsat . Discul nu poate fi scos, iar pe ecranul panoului frontal apare mesajul „LOCKED” (Blocat). Aparatul nu funcţionează normal. • Unele discuri pot conţine un semnal de pauză automată. La redarea unor astfel de discuri, aparatul opreşte redarea la semnalul de pauză automată. • În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua unele dintre operaţiunile descrise mai sus. Consultaţi instrucţiunile de operare furnizate împreună cu discul. • În Meniul de configurare, selectaţi limba dorită pentru afişarea pe ecran la „[OSD]” din „[System Settings]” (Setări sistem) (pagina 86). • Încercaţi să folosiţi meniul discului BD/DVD în loc de butonul de selectare directă de pe telecomandă (pagina 41). • Pe discul BD/DVD pe care doriţi să îl redaţi nu sunt inscripţionate unghiuri multiple sau piese/subtitrări multilingve. • Discul BD/DVD nu permite schimbarea limbii piesei audio/subtitrării sau a unghiurilor. • Încercaţi următoarele: (1) Apăsaţi şi menţineţi butonul „VOLUME – ” (Volum) şi de pe aparat timp de peste 5 secunde pentru a deschide sertarul discului. (2) Scoateţi discul. (3) Scoateţi cablul de alimentare de CA (de la reţea) din priza de perete, apoi reconectaţi după câteva minute. • Contactaţi distribuitorul Sony sau centrul local de service autorizat Sony. • Scoateţi cablul de alimentare de CA (de la reţea) din priza de perete, apoi reconectaţi după câteva minute. 95 RO