Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Функция за

Функция за автодиагностика Когато функцията за автодиагностика се активира, за да предотврати неизправност в системата, на дисплея на предния панел се извежда код за грешка или на целия екран се извежда само без никакви съобщения. В тези случаи проверете следното. Когато на дисплея на предния панел се изведе код за грешка Код за грешка Действие за отстраняване на грешката Exxxx Свържете се с най-близкия доставчик на Sony или с местния оторизиран сервиз на Sony и им съобщете кода за SYSTEM ERR UPDATE NG грешка. Изключете системата и разкачете захранващия кабел от контакта, след това го свържете отново и включете системата. Ако системата не функционира нормално, обърнете се към най-близкия доставчик на Sony или към местния оторизиран сервиз на Sony. Когато на целия екран се изведе само , без никакви съобщения Обърнете се към най-близкия доставчик на Sony или към местния оторизиран сервиз на Sony. 98 BG

Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани Вид Type Лого Disc logo на диска Характеристики Characteristics Icon Иконка Blu-ray Disc BD-ROMs и BD-RE/BD-R and BD-REs/BD-Rs дискове in в режим BDMV BDMV and BDAV и BDAV, mode, включително including 88cm cm дискове discs (single (еднослойни) layer) and и DL (двуслойни) discs дискове. DVD VIDEO Дискове, например с филми, които Discs such as movies that can be можете да закупите или вземете purchased or rented под наем. DVD/DATA DVD DVD+RW/DVD+R DVD+RWs/DVD+Rs дискове in +VR в режим mode +VR or DVD-RWs/DVD-Rs или DVD-RW/DVD-R in video дискове and във VR видео mode, и including VR режим, 8 cm включително discs 8 (single cm дискове layer) (еднослойни) and DVD+R DL/ и DVD+R DVD-R DL/DVD-R discs DL дискове DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/ DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/ DVD-R дискове, съдържащи JPEG* файлове DVD-Rs с containing изображения JPEG* image files AVCHD CD Дискове, Discs recorded записани in в AVCHD format** формат**. Музикални Music CDs CD or CD-Rs/CD-RWs или CD-R/CD-RW in дискове music CD в музикален format CD формат DATA CD – CD-R/CD-RW CD-Rs/CD-RWs дискове, containing съдържащи JPEG JPEG image файлове files с изображения TM * JPEG формат, отговарящ на UDF (Universal Disk Format). ** Възможно е някои дискове в AVCHD формат да не могат да бъдат възпроизведени в зависимост от условията на запис. Дискът в AVCHD формат няма да може да бъде възпроизведен, ако не е правилно финализиран. Забележки относно съвместимостта на BD-ROM дисковете Тъй като Blu-ray Disc спецификациите са нови и тепърва се развиват, възможно е някои дискове да не се възпроизведат в зависимост от вида на диска и версията му. Изходният аудио сигнал се различава в зависимост от източника, свързания изходен жак и избраните аудио настройки. Дискове, които не могат да бъдат възпроизведени • BD дискове с кутия • DVD-RAM дискове • HD DVD дискове • DVD Audio дискове • PHOTO CD дискове • Частта с данни на CD-Extras • VCD/Super VCD дискове • HD слоя на Super Audio CD дисковете • BD-ROM/DVD VIDEO дискове с различен регионален код (стр. 100). Допълнителна информация 99 BG