Views
3 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Указател за

Указател за частите и бутоните За повече информация вижте страниците, указани в скобите. Устройство за дистанционно управление 0 ONE-TOUCH THEATRE PLAY TV BRAVIA Sync SLEEP NIGHT DYNAMIC BASS 1 4 7 CLEAR DIGITAL RETURN FUNCTION PRESET TOP MENU TUNING SCENE SEARCH ANALOG D.TUNING 2 5 8 0 DISPLAY HOME TV 3 6 9 TIME SYSTEM MENU OPTIONS SOUND MODE REPLAY ADVANCE PRESET PROG POP UP/MENU TUNING TOOLS DISPLAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Бутоните с цифрата 5, /DIGITAL, PROG + и имат осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като ориентир, когато работите с дистанционното. • : За операции със системата • : За операции с телевизора (За подробности вижте раздела “Управление на телевизора с приложеното устройство за дистанционно управление” (стр. 72).) THEATRE (стр. 67) Автоматично превключва към най-подходящия видео режим за гледане на филми. ONE-TOUCH PLAY (стр. 38, 67) Само с едно натискане на бутона телевизорът се включва, входният селектор избира за вход BD/DVD и системата автоматично започва възпроизвеждане на поставения диск. TV (включен/режим на готовност) (стр. 72) Включва системата или я задава в режим на готовност. (включване/готовност) (стр. 30, 31, 38, 54) Включва системата или я задава в режим на готовност SLEEP (стр. 74) Настройва таймера за автоматично изключване. NIGHT (стр. 52) Активира функцията нощен режим. DYNAMIC BASS (стр. 52) Подсилва ниските честоти на звука. ТV (стр. 72) Променя режима за работа на устройството за дистанционно управление към режим за управление на телевизора. Бутони с цифри (стр. 38, 55, 72) Въвежда номер на заглавие/глава, радио честоти и др. CLEAR (стр. 42, 56) Изчиства полето за въвеждане. (текст) (стр. 72) Извиква текст. TIME (стр. 43) Извежда изминалото/оставащото време за възпроизвеждане на дисплея на предния панел. -/-- (стр. 72) Бутонът -/-- се използва, за да изберете номер на канал, по-голям от 10. (аудио) (стр. 51, 52) Избира аудио формат/запис. (субтитри) (стр. 40) Избира езика на субтитрите, когато на BD-ROM/ DVD VIDEO диска са записани субтитри на няколко езика. D. TUNING (стр. 55) Избира радио честотите. 10 BG

(ъгъл) (стр. 40) Превключва към друг зрителен ъгъл, когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска са записани няколко такива. SYSTEM MENU (стр. 35, 45, 52, 56, 59, 74) Влиза в менюто на системата. DIGITAL (стр. 72) Превключва към цифров режим. ANALOG (стр. 72) Превключва към аналогов режим. (широкоъгълен) (стр. 72) Променя пропорцията на екрана на свързания телевизор. Цветни бутони (червен/зелен/жълт/ син) (стр. 72, 87) Бутони за бърз достъп, чрез които избирате елементи в някои менюта за BD дискове (могат да се използват и за интерактивни операции с Java на BD дискове). TOP MENU (стр. 41) Отваря или затваря главното меню на BD или DVD дискове. DISPLAY (стр. 43) Извежда информация за възпроизвеждането на телевизионния екран. POP UP/MENU (стр. 41) Отваря или затваря помощното меню на BD-ROM дискове или менюто на DVD дискове. OPTIONS (стр. 38, 46, 48, 54) Извежда на телевизионния екран менюто с опциите. HOME (стр. 31, 38, 46, 48, 54, 69, 77) Влиза в или излиза от основното меню на системата. RETURN (стр. 72, 87) Връща се към предходния дисплей. Премества осветения правоъгълник, за да избере изведен на екрана елемент. (ENTER) Въвежда избрания елемент. (справочник) (стр. 72) Извежда Цифровия електронен програмен справочник (EPG). TOOLS (стр. 72) Извежда операционното меню за текущия дисплей. FUNCTION (стр. 34, 38, 46, 48, 54, 58) Избира източник за възпроизвеждане. SOUND MODE (стр. 50) Избира звуковия режим. Бутони за извършване на операции по възпроизвеждането Вижте раздела “Възпроизвеждане” (стр. 38). (предходен/следващ) REPLAY/ADVANCE (повторно възпроизвеждане/придвижване напред) (бързо превъртане назад/ напред) (възпроизвеждане) (пауза) (стоп) Бутони за извършване на радио операции Вижте раздела “Тунер” (стр. 54). PRESET +/- TUNING +/- (изключване на звука) (стр. 38, 46, 72) Изключва временно звука. (сила на звука) +/– (стр. 38, 72) Регулира нивото на силата на звука. PROG +/– (стр. 72) Избира каналите във възходящ и низходящ ред. (стр. 72) След като натиснете , можете да изберете следващата ( ) или предходната ( ) страница с текст. (TV вход) (стр. 72) Превключва входния източник на телевизора между телевизор и други входни източници. DISPLAY (стр. 54) Променя радио информацията в дисплея на предния панел между радио честота и име на станцията. / (информация/текст) (стр. 72) Извежда информацията. SCENE SEARCH (стр. 42) Превключва в режим Търсене на сцена, който позволява бързо придвижване между сцените на заглавието, което възпроизвеждате в момента. 11 BG