Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Заден панел

Заден панел Винтове Screws* COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT EZW-T100 ANTENNA COAXIAL 75 Y PB / CB PR / CR FM HDMI OUT SPEAKER LAN(100) SPEAKER DMPORT DC5V 700mA MAX SAT/CABLE TV DIGITAL IN DIGITAL IN DC5V EXT 500mA MAX L TV AUDIO L A. CAL MIC ECM-AC2 R R CENTER SUBWOOFER FRONT R FRONT L SUR R SUR L COAXIAL OPTICAL AUDIO IN AUDIO IN LAN (100) терминал (стр. 29) жакове COMPONENT VIDEO OUT (стр. 22) жак VIDEO OUT (стр. 22) Гнездо за EZW-T100 (стр. 59) COAXIAL 75 омов FM жак (стр. 27) жак A.CAL MIC (стр. 31, 69) жакове AUDIO (AUDIO IN L/R) (стр. 25) жакове TV (AUDIO IN L/R) (стр. 24) Гнездо EXT (стр. 28) жак TV (DIGITAL IN OPTICAL) (стр. 24) жак SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) (стр. 25) жак DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) (стр. 25) жак HDMI OUT (стр. 22) жакове SPEAKER (стр. 21) * ВНИМАНИЕ Моля, не развивайте винтовете, освен ако не инсталирате EZW-T100 14 BG

Подготовка за включване Стъпка 1: Инсталиране на системата Разполагане на говорителите За да постигнете най-добър съраунд звук, поставете всички говорители на еднакво разстояние от позицията за слушане ( ). Разстоянието може да бъде от 0.0 до 7.0 метра. Ако не можете да разположите централния говорител и говорителите за съраунд звук на еднакво разстояние от ( ), поставете ги на разстояние в рамките на 7.0 метра от позицията за слушане. Поставете говорителите за съраунд звук зад позицията за слушане ( ). Субуферът може да бъде поставен навсякъде в стаята. Подготовка за включване Субуфер Subwoofer Централен Center speaker говорител Преден Front ляв left говорител speaker (L) Преден Front right десен speaker говорител (R) (R) A A 30 30 A B A 45 45 A B Ляв говорител Surround за съраунд left speaker звук (L) Десен Surround говорител right speaker за съраунд (R) звук (R) • Внимавайте, когато поставяте говорителите и/или стойките, прикрепени към говорителите върху специално обработен под (пастиран, намазан с препарат, полиран и др.), защото върху пода може да останат петна или да се получи обезцветяване на подовата повърхност. • Не се облягайте и не увисвайте на говорителя, защото може да падне. 15 BG