Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Подготовка

Подготовка за включване Свързване на телевизора (Видео връзка) Посредством тази връзка се изпраща видео сигнал от устройството към телевизора. Изберете метод за свързване в зависимост от жаковете на вашия телевизор. Заден Rear panel панел of на the устройството unit SPEAKER COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L HDMI OUT DC5V DMPORT 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EZW-T100 EXT DC5V 500mA MAX L R TV AUDIO AUDIO IN AUDIO IN L R FM ANTENNA COAXIAL 75 A. CAL MIC ECM-AC2 A Видео Video кабел cord (supplied) (приложен в комплекта) CENTER SUBWOOFER B HDMI кабел* cable* C Компонентен Component video видео cable кабел (not (не supplied) е приложен в комплекта) Към To the HDMI HDMI IN жака IN jack на телевизора. of the TV. Към компонентните To the component входни video видео input жакове jacks на of телевизора. the TV. Към To the входния video видео input jack жак of на the телевизора. TV. * HDMI кабелът е приложен само към моделите за Сингапур, Индонезия, Малайзия, Хонг Конг, Филипините, Мексико и Латинска Америка. Метод 1: Свързване посредством видео кабел ( ) Това е основният тип връзка. Метод 2: Свързване посредством HDMI* кабел ( ) и видео кабел ( ) Ако вашият телевизор има жак HDMI, свържете системата към телевизора едновременно с HDMI кабел и видео кабел. Качеството на картината ще бъде по-добро, отколкото ако използвате само видео кабел. Когато извършвате връзка посредством HDMI кабел, е необходимо да изберете типа на изходния сигнал (стр. 31, 80). За да гледате изображения от DIGITAL MEDIA PORT адаптера, е необходимо да свържете системата към телевизора посредством видео кабела. Видео сигналите от DIGITAL MEDIA PORT адаптера не се извеждат от HDMI OUT жака. * HDMI (High-Definition Multimedia Interface – Мултимедиен интерфейс с високо качество) Метод 3: Свързване посредством компонентен видео кабел ( ) и видео кабел ( ) Ако вашият телевизор няма HDMI жак, но разполага с компонентни входни видео жакове, свържете системата към телевизора едновременно с компонентен видео кабел и видео кабел. Качеството на картината ще бъде подобро, отколкото ако използвате само видео кабел. Когато извършвате връзка посредством компонентен видео кабел, е необходимо да изберете типа на изходния сигнал (стр. 31, 80). За да гледате изображения от DIGITAL MEDIA PORT адаптера, е необходимо да свържете системата към телевизора посредством видео кабела. Видео сигналите от DIGITAL MEDIA PORT адаптера не се извеждат посредством COMPONENT VIDEO OUT жака. 22 BG

Смяна на цветовата система (PAL или NTSC) В зависимост от телевизора, който ще свързвате, е възможно да се наложи да изберете цветова система PAL или NTSC. Първоначалната настройка на системата за моделите за Европа, Русия и Австралия е PAL. Първоначалната настройка на системата за моделите за Азия, Латинска Америка и Мексико е NTSC. 1 Включете системата за домашно кино, като натиснете бутона . 2 Натиснете едновременно бутоните и VOLUME + на устройството за повече от 5 секунди. Всеки път, когато извършвате тази операция, цветовата система се сменя между PAL и NTSC. Когато цветовата система бъде зададена в положение NTSC, в дисплея на предния панел светва индикация “NTSC”. Подготовка за включване 23 BG