Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Подготовка

Подготовка за включване Свързване на телевизора (Аудио връзка) Посредством тази връзка телевизорът изпраща аудио сигнал към устройството. За да слушате звука от телевизора през системата, извършете тази връзка. Заден Rear панел panel на of устройството the unit COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER HDMI OUT DC5V DMPORT 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EZW-T100 EXT DC5V 500mA MAX L R TV AUDIO AUDIO IN AUDIO IN L R FM ANTENNA COAXIAL 75 A. CAL MIC ECM-AC2 D Аудио Audio кабел cord (not (не supplied) е приложен в комплекта) SPEAKER CENTER SUBWOOFER FRONT R FRONT L SUR R SUR L E Цифров Digital optical оптичен cord (not кабел supplied) (не е приложен в комплекта) Към To the изходния digital optical цифров out jack оптичен of the TV. жак на телевизора. Към To the изходните audio out аудио jacks жакове of the на TV. телевизора. Метод 1: Свързване посредством аудио кабел ( ) Това е основната връзка и посредством нея се изпраща аналогов аудио сигнал. Метод 2: Свързване посредством цифров оптичен кабел ( ) Когато телевизорът има изходен цифров оптичен жак, можете да подобрите качеството на звука, като свържете цифров оптичен кабел в допълнение към аудио кабела. С помощта на цифровата аудио връзка системата приема Dolby Digital мултиплексен сигнал и по този начин можете да се насладите на звук от мултиплексно предаване. • Системата може да приема както цифрови, така и аналогови сигнали. Цифровите сигнали имат приоритет спрямо аналоговите сигнали. Ако цифровият сигнал спре, след две секунди възпроизвеждането ще продължи с аналогов сигнал. 24 BG

Свързване на други компоненти Можете да се насладите на звука от свързаните компоненти посредством говорителите на системата. • DIGITAL MEDIA PORT адаптер: (TDM-iP20 е приложен към моделите за Великобритания и Австралия. Можете да използвате и други DIGITAL MEDIA PORT адаптери.) • Видеорекордер, цифров сателитен приемник, PlayStation, портативно аудио устройство и др. (не са приложени в комплекта): • Видеорекордер, цифров сателитен приемник и др. (не са приложени в комплекта), които имат изходен цифров коаксиален жак: Заден Rear panel панел of на the устройството unit F DIGITAL MEDIA PORT adapter адаптер (page (стр. 58) SPEAKER H Цифров Digital coaxial коаксиален cord кабел (not (не supplied) е приложен в комплекта) COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L HDMI OUT Гнездо EZW-T100 EZW-T100 (Вижте “Опции slot на (See безжичната “Wireless система”) system options”.) DC5V DMPORT 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EZW-T100 EXT DC5V 500mA MAX L R TV AUDIO AUDIO IN AUDIO IN L R FM ANTENNA COAXIAL 75 A. CAL MIC ECM-AC2 G Аудио Audio кабел cord (not supplied) (не е приложен в комплекта) Подготовка за включване CENTER SUBWOOFER Към To изходния the digital цифров coaxial коаксиален out jack of жак the на видеорекордер, VCR or digital satellite цифров receiver, сателитен etc. приемник и др. Към To the изходните audio out аудио jacks of the жакове VCR, digital на видеорекордер, satellite receiver, цифров PlayStation, сателитен or portable приемник, audio PlayStation, source, etc. портативно аудио устройство и др. • Свържете DIGITAL MEDIA PORT адаптера, така че маркировките да съвпаднат. Когато разкачвате адаптера, издърпайте го, докато натискате . Опции на безжичната система Когато използвате S-AIR продукт (не е приложен в комплекта), вие можете да се наслаждавате на безжична връзка чрез предаване на сигнал от системата. За подробности, вижте “Използване на S-AIR продукт” (стр. 59) или се обърнете към ръководството за експлоатация на S-AIR продукта. 25 BG