Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Подготовка

Подготовка за включване Ако вашият телевизор има няколко аудио/видео входа Можете да се насладите на звук през говорителите на системата посредством свързания телевизор. Свържете компонентите както следва. Телевизор TV Система System Видеорекордер, VCR, digital satellite цифров receiver, сателитен приемник, PlayStation, PlayStation etc. и др. Видеорекордер, VCR, digital satellite цифров receiver, сателитен приемник, PlayStation, PlayStation etc. и др. :Signal Посока flow на сигнала Изберете компонента от телевизора. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация на телевизора. Ако телевизорът няма няколко аудио/видео входа, ще е необходим превключвател, за да може той да приеме звука от повече от един компонент. 26 BG

Свързване на антената За да свържете антената Заден Rear panel панел of на the устройството unit EZW-T100 EXT TV DC5V 500mA MAX L R AUDIO AUDIO IN AUDIO IN L R FM ANTENNA COAXIAL 75 A. CAL MIC ECM-AC2 или or Подготовка за включване FM кабелна wire antenna антена (aerial) (приложена (supplied) в комплекта) • Уверете се, че сте разтегнали докрай FM кабелната антена. • След като свържете FM кабелната антена, дръжте я във възможно най-хоризонтално положение. • Ако FM приемането е лошо, използвайте 75 омов коаксиален кабел (не е приложен в комплекта), за да свържете устройството към външна FM антена както е показано по-долу. Външна Outdoor FM антена antenna (aerial) Устройство Unit ANTENNA COAXIAL 75 FM 27 BG