Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Подготовка

Подготовка за включване Свързване на захранващите кабели Преди да включите захранващите кабели на устройството и усилвателя за съраунд звук в контакта, свържете предните говорители, централния говорител и субуфера към устройството, а говорителите за съраунд звук – към усилвателя за съраунд звук. Контакт: Wall outlet Формата (mains): на контакта The shape се of различава the wall outlet в зависимост (mains) differs от региона. depending on the area. Изключване на демонстрационния режим След като включите захранващия кабел, на дисплея на предния панел се извеждат демонстрационни изображения. Можете да изключите демонстрацията, просто като натиснете на устройството за дистанционно управление. За подробности вижте раздела “Демонстрация” (стр. 75). Включване/изключване на системата (режим на готовност) "/1 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Натиснете бутона . 30 BG

Стъпка 3: Извършване на Лесна настройка (Easy Setup) Следвайте стъпките по-долу, за да извършите основните настройки за използване на системата. Изведените елементи се различават в зависимост от страната, за която е предназначен моделът. C/X/x/c, 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 "/1 5 Натиснете или . Извежда се съобщението за настройка. Easy Setup Set the items below required to use this unit. Each of these items may be changed later under "Setup." - Select the TV connection method - Select the TV type - Select the BD Internet Connection - Select the Standby Mode - Execute the Auto Calibration Check that all cables, etc. have been connected and then start. Start Това съобщение се извежда само когато извършвате за първи път [Easy Setup]. То не се извежда, когато извършвате [Easy Setup] посредством настройката [Setup]. 6 Натиснете или . Извежда се Дисплеят с настройките за избор на видео кабел. Подготовка за включване HOME Easy Setup - TV Connection Method Select the video cable connecting this unit and the TV. Component Video Video 1 Включете телевизора. 2 Натиснете на устройството. 3 Превключете входния селектор на телевизора, така че сигналът от системата да се изведе на телевизионния екран. Извежда се дисплеят на Лесната настройка (Easy Setup) за избор на език за дисплея на екрана. Easy Setup - OSD Select the language to be displayed by this unit. English Deutsch Français Italiano Español Ако дисплеят на Лесната настройка (Easy Setup) не се изведе Опитайте се отново да изведете дисплея. Вижте раздела “ Извеждане на Дисплея за Лесна настройка (Easy Setup)” (стр. 34). 4 Натиснете , за да изберете език за дисплея на екрана. 7 Натиснете , за да изберете кабела, с който ще свържете устройството и телевизора. Проверете връзката между устройството и телевизора (стр. 22). • Когато свързвате устройството и телевизора посредством HDMI кабел, изберете [HDMI], преминете към стъпка 8 и задайте изходната видео резолюция така, че да отговаря на вашия телевизор. • Когато свързвате устройството и телевизора посредством компонентен видео кабел, изберете [Component Video], преминете към стъпка 8 и задайте изходната видео резолюция така, че да отговаря на вашия телевизор. • Когато свързвате устройството и телевизора посредством видео кабел, изберете [Video] и преминете към стъпка 9. 31 BG