Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Подготовка

Подготовка за включване 4 Неколкократно натиснете , докато на дисплея на предния панел се изведе желаният от вас съраунд звуков ефект. Вижте таблицата по-долу относно описанията на съраунд звуковия ефект. 5 Натиснете . Настройката е запаметена. 6 Натиснете бутона SYSTEM MENU. Системното меню се изключва. Извеждане на звука през говорителите Таблицата по-долу описва опциите, измежду които можете да избирате, когато свържете всички говорители към устройството. Настройката по подразбиране за европейския и австралийския модели е “A.F.D. STD”. За други модели настройката по подразбиране е “A.F.D. 7.1CH’ (когато свържете слушалките към усилвателя за съраунд звук, настройката по подразбиране е “HP 2CH”). Звук от Съраунд ефект Ефект Sound from Surround effect Effect В Depending зависимост on the от източника source. “A.F.D. STD” (AUTO FORMAT The Системата system разграничава discriminates the звуковия sound формат format of на the източника source and и presents възпроизвежда sound as звука it was така, recorded/encoded. както е записан/кодиран. DIRECT STANDARD) “A.F.D. 7.1CH” (AUTO FORMAT DIRECT 7.1CH) • 2 двуканален channel source: източник: The system Системата simulates имитира surround съраунд sound звук from от 2 канални 2 channel източници sources and и извежда outputs sound звука from през 5.1- the 5.1 channel каналните speakers. говорители. “PRO LOGIC” -– “A.F.D. “A.F.D. 7.1CH” 7.1CH” извежда outputs звука sound през from 5.1-каналните the channel говорители, “PLII MOVIE” speakers by duplicating като удвоява 2 звука channel от source двуканалния sound across източник “PLII MUSIC” each speaker. през всеки говорител. - “PRO LOGIC” извършва Dolby Pro Logic декодиране. – “PRO LOGIC” performs Dolby Pro Logic decoding. - “PLII MOVIE” извършва Dolby Pro Logic II декодиране – в “PLII режим MOVIE” филми. performs Dolby Pro Logic II movie - “PLII mode MUSIC” decoding. извършва Dolby Pro Logic II декодиране – в “PLII режим MUSIC” музика. performs Dolby Pro Logic II music mode • Многоканален decoding. източник: Системата извежда звука • Multi-channel през говорителите source: в зависимост The system от outputs броя на sound каналите from the speakers на източника. depending “A.F.D. on 7.1CH” the number създава of channels виртуално of the заден source. съраунд “A.F.D. звук и възпроизвежда 7.1CH” creates the звука surround като 7.1 back канален sound virtually съраунд and звук. gives you the sound as 7.1 channel surround sound. “A.F.D. 7.1CH” (AUTO FORMAT Тези These режими decoding за modes декодиране appear се only извеждат, when you само use когато the използвате Wireless Surround безжичния Speaker комплект Kit (WAHT-SBP1, говорители за optional) съраунд for DIRECT 7.1CH) звук the surround (WAHT-SBP1, back speakers продава (page се отделно), 16). вместо задните говорители за съраунд звук (стр. 16). “PLIIx MOVIE” 2 channel source: The system simulates surround sound “PLIIx MUSIC ” • двуканален източник: Системата имитира съраунд звук from 2 channel sources and outputs sound from all the от двуканални източници и извежда звука през всички speakers говорители, including включително the surround и през back задните speakers. говорители за съраунд – “A.F.D. звук. 7.1CH” outputs sound from the 7.1 channel - “A.F.D. speakers 7.1CH” by duplicating извежда 2 звука channel през source 7.1-каналните sound across говорители, each speaker. като удвоява звука от двуканалния източник – през “PLIIx всеки MOVIE” говорител. performs Dolby Pro Logic IIx movie - “PLIIх mode decoding. MOVIE” извършва Dolby Pro Logic IIх – декодиране “PLIIx MUSIC” в режим performs филми. Dolby Pro Logic IIx music - “PLIIх MUSIC” извършва Dolby Pro Logic IIх mode decoding. декодиране в режим музика. • Multi-channel Многоканален source: източник: The Системата system outputs извежда sound звука from the speakers през говорителите depending в on зависимост the number от of броя channels на каналите of the на source. източника. 36 BG

Звук Sound от from Surround Съраунд effect ефект Ефект Effect “2CH STEREO” Системата The system извежда outputs the звука sound през from предните the front говорители speakers and и субуфера subwoofer без regardless значение of от sound звуковия format формат or number или of броя channels. на каналите. Multi-channel Многоканалните surround formats съраунд are downmixed формати се to свеждат 2 до двуканални. channels. “HP 2CH” 2) (HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO) Този This decoding режим за mode декодиране appears се only извежда, when само you connect когато свържете headphones слушалки to the surround към усилвателя amplifier. за съраунд звук. Системата The system извежда outputs the звука sound през from слушалките the headphones без значение на regardless звуковия of формат sound format и броя or на number каналите. of channels. Многоканалните Multichannel surround съраунд формати formats се свеждат are downmixed до двуканални. to 2 channels. Подготовка за включване За да изключите звуковия ефект Изберете “A.F.D. STD” за “DEC.MODE.” • Ако изберете “A.F.D. 7.1CH”, в зависимост от диска или източника, началото на звука може да бъде отрязано, докато автоматично се избере най-подходящият режим. За да избегнете отрязването на звука, изберете “A.F.D. STD”. • Когато входният сигнал е от многоканален източник, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC” се отменят и звукът се извежда директно от многоканалния източник. • Когато се въвежда звук от предаване на два езика, режимите “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE” и “PLII MUSIC” не оказват ефект. • Ако зададете звуковия режим (стр. 50) на една от следните настройки, режимите “A.F.D. 7.1CH”, “PRO LOGIC”, “PLII MOVIE”, “PLII MUSIC”, “PLIIх MOVIE” и “PLIIх MUSIC” се отменят. - “SPORTS” - “OMNI-DIR” - “MOVIE-D.C.S.-“ • В зависимост от входния сигнал е възможно режимът за декодиране да не бъде ефективен. • Когато сменяте режима за декодиране, докато използвате S-AIR приемника, е възможно извежданият от него звук да прескача. • Системата запаметява последния избран за всяка функция режим за декодиране. Когато изберете функция, като например “BD/DVD” или “TUNER FM”, последният приложен за съответната функция режим за декодиране отново се прилага автоматично. Например, ако изберете “BD/DVD” с режим за декодиране “PRO LOGIC”, след това смените на друга функция и после се върнете към “BD/DVD”, отново ще се приложи режим “PRO LOGIC”. 37 BG