Views
6 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Възпроизвеждане с едно докосване (само за HDMI връзка) Натиснете ONE-TOUCH PLAY. Системата и свързаният телевизор се включват, входният селектор на телевизора се превключва към вход от системата и можете да гледате съдържанието на диска. • Когато използвате HDMI връзка, е възможно картината да се забави преди да се изведе на екрана и началните кадри да не се възпроизведат. • За да използвате тази функция, задайте [Control for HDMI] в положение [On] в менюто [HDMI Settings] (стр. 85). Достъпни опции 1 Натиснете бутона OPTIONS. Извежда се менюто с опциите. 2 Натиснете , за да изберете опция, след това натиснете . Достъпните опции се различават в зависимост от вида на диска или състоянието на системата. Промяна на зрителния ъгъл Ако на даден диск има записани различни ъгли (мулти ъгли) за дадена сцена, можете да промените зрителния ъгъл. Натиснете по време на възпроизвеждане, за да изберете желания зрителен ъгъл. Извеждане на субтитрите Ако на диска са записани субтитри, можете да ги включите или изключите по време на възпроизвеждане. Ако на диска са записани субтитри на различни езици, по време на възпроизвеждане можете да смените езика на субтитрите или да ги включите/изключите по желание. Натиснете по време на възпроизвеждане, за да изберете желания език на субтитрите. Опции Items [Video Settings] [Title List] [Play] [Play from start] [Top Menu] [Menu/Popup Menu] [Stop] [Title Search] [Chapter Search] Описание Details Adjusts Регулира settings настройките for picture (page за картината 44). (стр. 44). Извежда списъка със заглавията. Възпроизвежда заглавието от точката, в която сте натиснали . Възпроизвежда заглавието отначало. Извежда Главното меню на диска (стр. 41). Извежда помощното меню на BD-ROM диска или менюто на DVD диска (стр. 41). Спира възпроизвеждането. Търси заглавие и започва да го възпроизвежда отначало (стр. 42). Намира глава и започва да я възпроизвежда отначало (стр. 42). 40 BG

Възобновяване на възпроизвеждането от точката, в която сте спрели диска (Resume Play) (Възстановяване на възпроизвеждането) Когато спрете диска, системата запаметява точката, в която сте натиснали . Докато не извадите диска, функцията Resume Play ще действа, дори ако системата е зададена в режим на готовност посредством натискането на . 1 Докато възпроизвеждате диск, натиснете , за да спрете възпроизвеждането. 2 Натиснете , за да изберете , след това натиснете или . Системата започва възпроизвеждане от точката, в която сте спрели диска на стъпка 1. • В зависимост от това къде сте спрели диска, е възможно системата да не възобнови възпроизвеждането точно от същото място. • Точката, в която сте спрели възпроизвеждането може да се изчисти, когато: – отворите отделението за диска. – възпроизведете друго заглавие. – промените настройките на системата. – изключите захранващия кабел. – извадите външната памет (за BD-ROM дискове). • Възможно е тази функция да не работи както трябва при някои дискове. За да възпроизведете заглавието отначало Натиснете бутона OPTIONS, за да изберете [Play from start], след това натиснете . Възпроизвеждането започва от началото на заглавието. Използване на менюто на BD или DVD диск Извеждане на Главното меню Един BD/DVD диск е разделен на много части, които съставят даден филм или музикално произведение. Тези части се наричат “заглавия”. Когато възпроизвеждате BD/DVD диск, съдържащ няколко заглавия, можете да изберете желаното от вас заглавие с помощта на Главното меню. Освен това, можете да изберете опции, например език на субтитрите и език на звука, като използвате Главното меню. 1 Натиснете бутона TOP MENU. Менюто на диска се извежда на телевизионния екран. Съдържанието на менюто е различно в зависимост от диска. 2 Натиснете или бутоните с цифри, за да изберете елемента, който желаете да възпроизведете или промените. 3 Натиснете . Извеждане на помощни (Pop-up) менюта. Някои BD-ROM дискове съдържат помощни (Popup) менюта, които се появяват без да прекъсват възпроизвеждането. 1 Натиснете POP UP/MENU по време на възпроизвеждане. Извежда се помощното (Pop-up) меню. 2 Натиснете , цветните бутони или бутоните с цифри, за да изберете опция, а после следвайте инструкциите на екрана. Възпроизвеждане 41 BG