Views
5 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Бързо

Бързо търсене на сцена (Scene Search) (Търсене на сцена) Можете да се придвижвате бързо между сцени от заглавието, което се възпроизвежда в момента. 1 Натиснете бутона SCENE SEARCH по време на възпроизвеждане или докато сте въвели режим на пауза. Устройството спира възпроизвеждането в режим на пауза и в дъното на екрана се извежда лента с индикатор за сцените (квадратен – указва текущата точка). 2 Натиснете и задръжте или , за да преместите индикатора за сцените на търсената от вас сцена. Индикатор Scene indicator за сцените Търсене на заглавие/глава Можете да търсите глава, ако заглавието съдържа маркировки за глави. 1 Натиснете бутона OPTIONS по време на възпроизвеждане или докато устройството е в режим на пауза. Извежда се менюто с опциите. 2 Натиснете , за да изберете метод на търсене, след това натиснете . • [Title Search] (за BD-ROM/DVD VIDEO диск): Търси желаното заглавие. • [Chapter Search]: Търси желаната глава. Извежда се дисплеят за въвеждане на номера. Пример: Търсене на глава Chapter : Scene Search Текущата The current точка point Индикаторът за сцените върху лентата се извежда около точката на възпроизвеждане. 3 Освободете бутона в точката, от която желаете да гледате. Сцената, в която освободите бутона, се извежда в режима на пауза. За да продължите търсенето на сцени, преместете индикатора с помощта на . 4 Натиснете SCENE SEARCH, , или . или Възпроизвеждането започва от точката, в която сте натиснали бутона. За да отмените режима Scene Search Натиснете SCENE SEARCH, , или . Възпроизвеждането започва от точката, в която сте натиснали бутона. 3 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете номера на заглавието или главата. Ако допуснете грешка, натиснете CLEAR и въведе друг номер. 4 Натиснете . След малко системата започва възпроизвеждане от избрания номер. За да отмените [Title Search]/ [Chapter Search] Натиснете бутона RETURN. • Функцията Scene Search (Търсене на сцена) е достъпна за заглавия с продължителност повече от 100 секунди и по-кратки от 100 часа. • В зависимост от диска е възможно тази функция да не работи. 42 BG

Извеждане на информация за възпроизведеното време и за възпроизвеждането Можете да прегледате информацията за заглавието, включително скоростта на предаване на картината и др. Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане. Изведената информация се различава в зависимост от вида на диска и състоянието на системата. Пример: Когато възпроизвеждате BD-ROM диск За да видите възпроизведеното и оставащото време на дисплея на предния панел Неколкократно натиснете бутона TIME. При всяко натискане на бутона TIME, докато възпроизвеждате диска, дисплеят се променя: Възпроизведено време от текущото заглавие Оставащо време от текущото заглавие Възможно е някои от изведените опции да изчезнат след няколко секунди. Възпроизвеждане Angle English Dolby Digital Plus Mbps Текущият избран зрителен ъгъл Номер или име на заглавие Текущо избраната настройка за звука Достъпни функции ( ъгъл/ звук/ субтитри) Информация за възпроизвеждането Извежда Вид на диска/Режим на възпроизвеждане/Видео кодек/Скорост за пренос на данните (Bit rate)/Лента за състоянието на възпроизвеждането/Възпроизведено време (Оставащо време*) Изходна резолюция/Видео честота * Извежда се, когато неколкократно натиснете бутона TIME. • Можете да прегледате информацията за възпроизвеждането и на дисплея на предния панел. • Можете да промените всяка настройка, като натиснете , или . 43 BG